archief

Ambitie 2050: klimaatbestendige stad

Ons klimaat verandert. Het wordt warmer, natter en soms droger in Nederland. Wat betekent dit voor onze steden en bestaande gebouwen? Om het publieke debat over de gevolgen van klimaatverandering te stimuleren, zijn andere toekomstbeelden nodig dan abstracte technische systemen en kaarten. BVR is door het Ministerie van I&M gevraagd om die beelden te ontwerpen. Beelden waaruit spreekt dat ’klimaatbestendig zijn’ een opgave is voor steden maar zeker en vooral ook een kans.

Rotterdam, Arnhem, Kampen en Eindhoven geven het goede voorbeeld. Voor elk van deze vier representatieve Nederlandse steden heeft BVR, met delegaties uit deze steden, een toekomstbeeld voor 2050 ontworpen. Deze beelden geven voor het eerst een integraal en letterlijk beeld van de stad in 2050. Voor alle partijen die bij het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH) betrokken zijn geeft dit richting aan de stedelijke transformatieopgaven.

De visualisaties tonen een toekomstbeeld 2050, maar zijn niet te futuristisch. ‘Mijn straat’, ‘mijn buurt’ blijven herkenbaar, maar met duidelijke veranderingen. De streetview-beelden kennen mensen van googlemaps, en rooftop-beelden geven de kans om iets meer van een structuur te kunnen laten zien zonder abstract te worden. Klimaatverandering blijkt zelfs een kans voor citymarketing. De analyseresultaten zijn daarom verwerkt in een verleidelijke advertentie per stad.

Naast acht collagebeelden zijn een krant, een  werkdocument en ook een film gemaakt – de making off , over het interactieve werkproces.  Voor de productie van de beelden en de film werkten wij met Eline Wieland & Marino Gouwens, Ingmar Swalue en Jaco Kruidenier.

In dit project werd samengewerkt met Jago van Bergen (VanBergenKolpa Architecten).

 

 

Maatregelenboek IJsselmeergebied

Wat zijn de meest innovatieve en kansrijke maatregelen voor het robuust en flexibel maken van het IJsselmeergebied? Het antwoord op deze vraag is vastgelegd in een beeldend Maatregelenboek IJsselmeergebied. Het Maatregelenboek is opgesteld als inspiratieboek en naslagwerk voor de strategieontwikkeling van het IJsselmeergebied.

 

IBA Parkstad

Sinds 2011 verzorgt BVR voor de regio Parkstad de inhoudelijke advisering, begeleiding en visualisatie van de voorbereiding van de IBA voor deze regio. Een visie en een reeks projecten zijn niet genoeg om Parkstad echt vooruit te helpen. Daarvoor is ook een andere manier van denken en werken nodig. Wat Parkstad nodig heeft zijn mensen met vernieuwende ideeën en energie.