archief

Atelier Ruit

BVR en de gemeente Rotterdam hebben samengewerkt aan een diepgaand onderzoek naar de herontwikkeling van de Rotterdamse ringweg, de Ruit. Het project onderzocht vijf belangrijke thema’s, waaronder het hergebruik van de Ruit voor stadsverkeer, ecologische kansen, slimme investeringen, verbindingen en verdichting, en het verbeteren van de bestaande stad. Deze aanpak integreert duurzaamheid, ecologie, mobiliteit en stadsontwikkeling om de Ruit te heroverwegen voor 2050 en kan dienen als inspiratie voor vergelijkbare projecten wereldwijd.

 

Ontwikkelbeeld Alkmaar Kanaalzone

In de omgevingsvisie 2040 van Alkmaar staat: ‘Hoera we hebben een kanaal!’ Dat kanaal, het Noordhollands Kanaal, loopt door het centrum van Alkmaar en vormt een perfecte dwarsdoorsnede van de stad. De kanaalzone biedt in de toekomst ruimte aan 15.000 woningen gecombineerd met werken en recreatie.

 

Hilde Blank adviseert over het inspiratieteam IJsselmeer

In opdracht van de Werkgroep Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied, een onderdeel van het Coördinatieteam Agenda IJsselmeergebied 2050, werkt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aan een advies over het instrument Inspiratieteam. Zij heeft daarvoor een adviesteam ingesteld, waarvan Hilde deel uit maakt.

 

Streefbeeld Regionale Adaptatie Strategie

Het klimaat verandert en gebieden moeten zich daarop instellen. In regionale adaptatie strategieën  wordt uitgelegd hoe dat kan. Elk gebied kan anders omgaan met droogte, wateroverlast, hitte en kans op overstroming. Best een technisch en complex verhaal. Maar hoe maak je dit belangrijke onderwerp communicatief?

 

Schaalsprong groen en landschap U16

De wijde regio Utrecht staat voor een schaalsprong in wonen, werken, energie en infrastructuur. Er komen ruim 100.000 woningen bij tot 2040. Ook voor groen en landschap betekent dat een schaalsprong. In opdracht van de U16 gemeenten werkte BVR in 2019 en 2020 aan een serie ontwerpende onderzoeken.