Bart Bomas

“Ik schets de toekomst van Nederland”

Bart Bomas is senior projectleider met ruim 20 jaar werkervaring. Hij is specialist klimaatadaptatie,  groene verstedelijking en circulaire ruimte. Als landschapsarchitect ontwerpt hij aan nieuwe parken, slimme dijken, steden van de toekomst, klimaatbestendige woonwijken of energielandschappen. Bart is zeer ervaren in het organiseren en begeleiden van interactieve ontwerpprocessen en ateliers. Hij schakelt moeiteloos tussen bestuurders, ondernemers, beleidmakers of kritische bewoners en loodst projectteams stap voor stap naar een sterk eindresultaat.

Bart werkt op alle schaalniveaus. Bijvoorbeeld: voor de Rijksoverheid werkte hij aan Stapelkaart.NL, de nationale ruimtelijke agenda. Hij adviseert de provincie Utrecht en de regio’s U10 en Amersfoort over Groen Groeit Mee en de toekomst van het buitengebied. Bart rekent en tekent aan groen en water voor de Stad van de Toekomst. Voor de ruimtelijke gevolgen van de circulaire economie werkt Bart aan strategieën op internationale en nationale schaal tot en met lokaal ontwerp. Een bekend voorbeeld is de Ruimtelijke Strategie Circulair Zuid-Holland. In Zeeland was Bart projectleider voor scenariostudie en advies over Agenda Toekomstvisie Midden Zeelandroute.

Bart maakt ook concrete ontwerpen voor buitenruimte en landschap zoals het landschapsplan voor Oosterhout Oost, de Nieuwe Sluis Terneuzen, het Quarantaineterrein Rotterdam of klein maar fijn: Singelpark Gouda.