Omgevingsvisie Apeldoorn

BVR heeft samen met Bureau Lievense aan de Omgevingsvisie 2030 van de gemeente Apeldoorn gewerkt. BVR bouwde scenario’s en deed ontwerpend onderzoek en adviseerde over de inhoud en de vorm van het verhaal en presenteerde op gezette momenten tussenresultaten aan het college en de raad. Bureau Lievense heeft de MER, in dit geval een OER, voor haar rekening genomen.

Samen met de gemeente en stakeholders bouwde BVR aan een integraal ontwikkelperspectief voor Apeldoorn 2030. Het resultaat is een activerende en inspirerende Omgevingsvisie met een uitvoeringsparagraaf waarmee Apeldoorn haar ambitie als ondernemende stad, gezinsstad en toeristisch toplandschap waar wil maken. De Omgevingsvisie zal inspelen op de opgaven van deze tijd en vraagt een afweging tussen verschillende beleidsvelden.

Er komt namelijk heel wat op de gemeente af: het woningvraagstuk, klimaatverandering, de energietransitie, circulaire economie. Daarbij komt de vraag hoe onze samenleving eruit zal zien tijdens en na Corona. De gemeente staat daarbij op een kantelpunt. In het Koersdocument, dat in het voortraject in samenwerking met inwoners werd opgesteld, is input meegegeven voor de omgevingsvisie via een reeks thema’s. Echter, een optelsom daarvan is nog geen samenhangende en haalbare visie. Keuzes zijn nodig om een sterke visie te ontwerpen die een juiste balans weet te vinden tussen thematische opgaven, ambities van de gemeente en wensen vanuit de bevolking.

Om te komen tot dergelijke keuzes heeft BVR door middel van ontwerpend onderzoek en verschillende werksessies met de gemeente kansen en opgaven verkend vanuit bestaand beleid en ambities voor de toekomst. BVR heeft deze inverntarisatie vertaalt in drie perspectieven, bestaande uit kaarten, sfeerbeelden en concrete ruimtelijke opgaven. Apeldoorn als ’Ontspannen CleanTechCity’, ‘Buitenstad van de Randstad’ en ‘Hoofdstad van de Veluwe’. Op basis van deze perspectieven zijn keuzerichtingen verkent met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, experts, bestuurders en mede-overheden op gezette tijden geraadpleegd, zij het in aangepaste vorm vanwege Corona.

In het najaar van 2020 is in wisselwerking met de gemeenteraad en het College en op basis van de bouwstenen een raamwerk van de visie uitgewerkt met de integratie van opgaven en zoekrichtingen voor Apeldoorn. Het raamwerk is door BVR verbeeld en gepresenteerd in een toegankelijk en inspirerend document, dat als basis dient voor de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie in 2021.

De kern van de Omgevingsvisie is een schaalsprong van Apeldoorn vanuit de eigen kwaliteiten. De werktitel is momenteel ‘Samen Apeldoorn maken’. Daarbij wordt ingezet op stevig ‘stadmaken’ en het versterken en uitbouwen van omgevingskwaliteit. De mogelijke groeirichting voor de lange termijn hebben we met de gemeente bepaald. In ‘gebiedsprofielen’ werken we voor de belangrijkste opgaven per deelgebied een kwantitatief en kwalitatief kader uit als onderdeel van de Omgevingsvisie.

Meer informatie: Bart Bomas