Hilde Blank spreekt op de boekpresentatie Leven onder het Luchtruim.

Het is alweer 3 jaar geleden dat Atelier Oostflank haar deuren heeft gesloten. Het Atelier, onder leiding van ateliermeester Hilde Blank, heeft het denken over het gebied aangezet en aangetoond dat er volop kansen liggen voor een eigen herkenbaar profiel, een ontmoetingslandschap en werkcampus, regionaal verbonden door een fijnmazig fiets- en ov-netwerk. Tijdens de boekpresentatie ‘Leven onder het Luchtruim’ van Theo Baart en Tijs van den Boomen, laat Hilde zien dat de uitkomst van het Atelier, het Toekomstperspectief Geniecampus van de westelijke Randstad, nog steeds zeer actueel is.

 

Hilde Blank over Voor wie bouwen we in Den Haag?

Hilde Blank is door de Haagse wethouders van Asten en Balster gevraagd een pitch te geven tijdens Den Haag Inspireert. Elk jaar organiseren de gemeente Den Haag en de Economic Board The Hague samen met partners het inspiratie- en netwerkevenement ‘Den Haag Inspireert’ voor ondernemers en werkgevers uit de stad en de regio. Tijdens dit evenement worden ook de Haagse Parels uitgereikt. Hilde reflecteert op de betekenis van het nieuwe regeerakkoord voor de stad Den Haag. Een stad waar de economie draait om ambtenaren, expats en seizoenarbeiders.

Den Haag Inspireert vindt plaats op donderdag 13 juni in de Fokkerterminal op de Binckhorst. Klik hier voor meer informatie.

 

De groene kaart van Rotterdam Nationaal Park

BVR presenteerde gister tijdens de Architectuurmaand de nieuwe groene kaart van Rotterdam. Tijdens het Stadmakerscongres werd in opdracht van AIR met 150 stadmakers geschetst aan hoe Rotterdam er uit kan zien als nationaal park. Het resultaat van de denkkracht van al deze creatieve en enthousiaste stadmakers is vertaald naar een inspirerende nieuwe groene kaart.

 

Ben jij benieuwd naar de kaart? De kaart is vanaf 6 juni onderdeel van de tentoonstelling Rotterdam Nationaal Park in het Natuurhistorisch Museum.

 

Lezing Hilde Blank: World Garden Cities Conference

5 en 6 juni is de World Garden Cities Conference. Een eeuw na de eerste editie in 1924 wordt 100 jaar terug- en vooruitgekeken naar de principes van de Garden City Movement.

Centraal staat de vraag hoe in de aanloop naar een nieuw Europees Parlement voor de komende vijf jaar, EU-, nationaal en lokaal beleid een verandering kunnen katalyseren in de manier waarop groene steden betaalbare huisvesting voor iedereen bieden?

5 juni geeft Hilde Blank een lezing in Het Ketelhuis in Amsterdam met als thema: ‘Back to the future, why garden cities are more relevant than ever.’ Om hierbij aanwezig te zijn kan je je aanmelden via de website.

 

Herziening Gebiedsvisie Stadionpark openbaar

Dubbel feest vandaag in Rotterdam. Naast de huldiging van de bekerkampioenen is door het college van B&W ook de herziene gebiedsvisie voor het Stadionpark ter besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. BVR heeft het afgelopen jaar met veel plezier samen met de ontwerpers van de gemeente Rotterdam gewerkt aan de herziening van de Gebiedsvisie Stadionpark. Met als resultaat een inspirerende visie en een sprankelende nieuwe gebiedsvisiekaart.

Benieuwd naar de gebiedsvisie? Klik dan hier.

 

 

 

 

 

BVR-advies voor een circulaire Eurodelta

Op 5 april 2024 presenteert Bart Bomas de Ruimtelijke strategie voor circulair Zuid-Holland. Hij doet dit in een internationale Meet & Learn bijeenkomst van het kennisnetwerk SURE Eurodelta. Dit is in het kader van het Europese Interreg-project ASSET. BVR is inhoudelijk adviseur binnen dit project.

 

Meer info over 5 april:

SURE Eurodelta ASSET Webinar: Meet & Learn #Circular South-Holland Spatial Strategy: Strategic Planning & Political Context (eurometrex.org)

Meer info over het ASSET project:

https://www.eurometrex.org/asset-a-spatial-strategy-for-the-eurodelta-boosting-a-circular-built-environment-for-interreg-north-west-europe/

Over SURE Eurodelta network:

https://sure-eurodelta.eurometrex.org/

 

 

Slotevenement Ontwerpen aan een Klimaatrechtvaardige Wereld

Donderdag 11 april 2024, 14:00-17:30

Locatie: The Grey Space in the Middle, Paviljoensgracht 20-24, Den Haag

Bekijk hier de uitnodiging

 

Als voorzitter van de EFL-Stichting is Hilde Blank de afgelopen periode druk bezig geweest met het begeleiden van de Open Oproep: Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld. Op 11 april is het zover en presenteren drie teams hun resultaten:

  • Het team van project Humanity on the move vliegt het thema klimaatrechtvaardigheid aan vanuit de vluchtelingenproblematiek op een mondiale schaal.
  • Het voorstel Nederland Veganland agendeert de scheefkant van het agrarisch ruimtegebruik.
  • Met project Rechtvaardig drinkwaterlandschap adresseert een team het alras schaarser raken van gezond drinkwater.

De teams presenteren uitgebreid hun werk en hebben ieder een eigen referent: Michelle provoost, Michiel Korthals en Fabi van Berkel.

Voor meer informatie over de open oproep en om je aan te melden voor het event ga naar de website https://efl-stichting.nl/aanmelden-11-april-2024/.

 

Publicatie Kennismontage Circulaire Economie en Ruimte

Het afgelopen jaar heeft BVR, in opdracht van de ministeries van BZK en IenW, samen met CE Delft en Bureau Buiten gewerkt aan de ‘Kennismontage Circulaire Economie en Ruimte’. De Kennismontage geeft inzicht in de huidige kennis die beschikbaar is over de ruimtelijke kant van de transitie naar een circulaire economie. De Kennismontage is nu ook digitaal beschikbaar. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk de Kennismontage hier.

 

Actualisatie Energievisie Amsterdam Zuidoost

In 2019 presenteerde de gemeente Amsterdam een door BVR gemaakte energievisie voor stadsdeel Zuidoost. Na vijf jaar ontwikkeling is de balans opgemaakt: hoever staan we met de uitvoering van de visie? In de afgelopen jaren is veel bijgebouwd in Zuidoost. Toch is de CO2 uitstoot fors verlaagd dankzij maatregelen als isolatie, zon-op-dak en duurzaam bouwen.

BVR maakte met Rienstra Beleidsadvies een compleet geactualiseerde versie van de energievisie.

Klik hier voor de actuele Energievisie Amsterdam Zuidoost