Kwaliteitsborging Kanaalzone Alkmaar

Bernadette Janssen werkte als adviseur kwaliteitsborging aan de Kanaalzone Alkmaar. Dit was een vervolg op haar rol als ateliermeester voor het omgevingsbeeld Kanaalzone Alkmaar en de uitwerking in ontwikkelbeelden voor de deelgebieden Overstad, Overdie, Viaanse Molen, Oudorp en RWZI. die in 2019 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. In haar rol als kwaliteitsbewaker dacht zij actief mee aan de ontwikkelstrategie voor de concrete uitwerkingen van de deelgebieden.