archief

RES Alblasserwaard

BVR heeft met het E-Team een ambitieuze regionale energiestrategie gemaakt waarin gebiedskansen zijn gekoppeld aan de energietransitie. De door BVR gemaakt kansenkaart en de drie ruimtelijke scenario’s waren cruciaal voor het succes.

 

Toekomstperspectief Oostflank Haarlemmermeer

Meer dan ooit vereist de enorme dynamiek in het gebied Hoofddorp – Schiphol – Amsterdam een samenhangende visie en een gedeelde aanpak van de gebiedspartijen. Hoe zorg je dat de lokale leefomgevingskwaliteit van het gebied verbetert, de economie robuuster wordt en de kansen worden benut voor een versterking van dit deel van de MRA?

 

Agenda Vitaal Buitengebied West-Brabant

Het landelijk gebied van West-Brabant staat voor grote opgaven. Dit is een complexe puzzel die vraagt om een integrale aanpak in het landelijk gebied. Wat is een krachtige aanpak voor een Vitaal Platteland? In opdracht van Regio West-Brabant gaf BVR antwoord op deze vraag.

 

Positionpaper Sterke Steden West-Brabant

Nederland bouwt in de komende twee decennia 1.000.000 woningen. De 5 sterke steden van West-Brabant hebben BVR gevraagd om een Position Paper op te stellen dat de onderscheidende kracht van de regio en steden als uitgangspunt neemt voor de toekomstige opgaven.

 

Handreiking natuurinclusief Medemblik

Natuurinclusief bouwen is een onderwerp wat wij in veel projecten tegenkomen. Veel gemeenten ontwikkelen hier beleid voor en nemen dit onderwerp op in hun omgevingsvisie. Maar hoe verleid je bewoners om ook de eigen woning en tuin natuurinclusief te maken?

 

Atelier Ruit

BVR en de gemeente Rotterdam hebben samengewerkt aan een diepgaand onderzoek naar de herontwikkeling van de Rotterdamse ringweg, de Ruit. Het project onderzocht vijf belangrijke thema’s, waaronder het hergebruik van de Ruit voor stadsverkeer, ecologische kansen, slimme investeringen, verbindingen en verdichting, en het verbeteren van de bestaande stad. Deze aanpak integreert duurzaamheid, ecologie, mobiliteit en stadsontwikkeling om de Ruit te heroverwegen voor 2050 en kan dienen als inspiratie voor vergelijkbare projecten wereldwijd.

 

Ontwikkelbeeld Alkmaar Kanaalzone

In de omgevingsvisie 2040 van Alkmaar staat: ‘Hoera we hebben een kanaal!’ Dat kanaal, het Noordhollands Kanaal, loopt door het centrum van Alkmaar en vormt een perfecte dwarsdoorsnede van de stad. De kanaalzone biedt in de toekomst ruimte aan 15.000 woningen gecombineerd met werken en recreatie.