Meer dan ooit vereist de enorme dynamiek in het gebied Hoofddorp – Schiphol – Amsterdam een samenhangende visie en een gedeelde aanpak van de gebiedspartijen. Hoe zorg je dat de lokale leefomgevingskwaliteit van het gebied verbetert, de economie robuuster wordt en de kansen worden benut voor een versterking van dit deel van de MRA?

Project:
Toekomstperspectief Oostflank Haarlemmermeer
Periode:
2020 - 2021
Team:

In de omgevingsvisie 2040 van Alkmaar staat: ‘Hoera we hebben een kanaal!’ Dat kanaal, het Noordhollands Kanaal, loopt door het centrum van Alkmaar en vormt een perfecte dwarsdoorsnede van de stad. De kanaalzone biedt in de toekomst ruimte aan 15.000 woningen gecombineerd met werken en recreatie.

Project:
Ontwikkelbeeld Alkmaar Kanaalzone
Periode:
2019
Team:

Een nieuw stuk stad in een duinlandschap, dat is DUIN in Almere. De gemeente Almere heeft in 2008 een prijsvraag uitgeschreven voor de integrale gebiedsontwikkeling van het westelijk deel van Almere Poort, het gebied aan het IJmeer. Het strand is voor iedereen, dat is de belangrijkste inspiratie voor DUIN.

Project:
Stedenbouwkundig plan Almere Duin
Periode:
2008 - heden
Team:

In een relatief korte tijd van een mislukte stadion ontwikkeling naar een succesvolle integrale gebiedsontwikkeling voor Rotterdam Zuid, dat was de opgave voor de gebiedsvisie Stadion park Rotterdam. BVR is door de gemeente Rotterdam gevraagd om dit, in nauwe samenwerking, voor elkaar te krijgen.

Project:
Gebiedsvisie Rotterdam, stadionpark
Periode:
2015 (vastgesteld en basis voor o.a Feyenoord City)
Team:

2018 en 2019 stonden in het teken van het nadenken over de toekomst van Nederland. De vakgemeenschap werd uitgedaagd door allereerst de BNA (Stad van de Toekomst) en daarna door de BNSP/NHTV (Regio van de Toekomst). In beide ontwerptrajecten speelde Bernadette Janssen (BVR) een prominente rol.

Project:
Studieopgaven, Stad en Regio van de Toekomst, BNA, BNSP, TU Delft
Periode:
2018 - 2019
Team:

De regio Drechtsteden is pilotregio in het kader van de Nationale Deal “Pilots Regionale Energie strategieën”. In een afsprakenkader hebben de partijen concrete afspraken vastgelegd als basis voor uitwerking van de Regionale Energiestrategie Drechtsteden.

Project:
Regionale Energie Strategie, Drechtsteden
Periode:
2017
Team:

Wat is er nodig om het succes van Brainport voor de toekomst (2020-2040) vast te houden? Om antwoord te vinden op die vraag heeft het ministerie van IenM de ontwerpbenadering centraal gesteld in haar uitvraag. BVR heeft samen met een effectenteam het volgende concept opgesteld.

Project:
MIRT, Eindhoven, Brainportcity
Periode:
2014
Team:

BVR maakte met Waterschap Vallei en Veluwe een waterbeheerprogramma ‘nieuwe stijl’: het BOP, ofwel Blauw Omgevingsprogramma. Het is één van de eerste waterbeheerprogramma’s in Nederland die helemaal past bij de nieuwe Omgevingswet.

Project:
Blauwe omgevingsprogramma, Vallei en Veluwe
Periode:
2019 - 2020
Team:

Vergroenen, verbinden en verwonderen: enthousiaste bewoners van Gouda dromen van een singelpark. Sinds 2016 werkt het burgerinitiatief onder de vlag van stichting Singelpark Gouda aan een plezierige doorlopende (groene) wandelroute langs de singels rondom de binnenstad.

Project:
Inrichtingsplan Gouda, Singelpark
Periode:
2016
Team: