Koersdocument Hollands Kroon

BVR en onze collega’s van Ecorys werken in opdracht van de gemeente Hollands Kroon aan het ‘Koersdocument Hollands Kroon’. Samen met de gemeente en stakeholders uit het gebied gaan we op zoek naar inspirerende en toekomstbestendige ontwikkelperspectieven. Aan de hand van ontwerpend onderzoek en interactieve workshops verkennen we de ambities en opgaven van de gemeente. Het Koersdocument dient als leidraad voor de nieuwe Omgevingsvisie die de gemeente in 2022 wil opstellen.