Jorick Boddeke

“Complexe ontwerpopgaven ontrafelen door middel van verbeelding, daar ligt mijn kracht.”

Jorick heeft als projectleider van BVR veel kennis en ervaring met complexe ruimtelijke projecten op diverse schaalniveaus. Hij is praktisch en zeer resultaat gericht. Jorick zorgt ervoor dat het werk op krachtige en inspirerende wijze wordt gevisualiseerd en belanghebbenden aanzet tot actie. Niet alleen voor het eindproduct maar ook tijdens het werkproces zet Jorick verbeeldingskracht in om complexe ontwerpopgaven te ontrafelen. Elk project verdient een unieke en passende uitwerking. Naast sterke visualisaties gebruikt hij daarvoor ook interactieve tools zoals serious gaming.

Met veel plezier werkt Jorick momenteel aan de Ruimtelijke Strategie voor de Circulaire Economie in de provincie Zuid-Holland, de Ruimtelijke Verkenning voor de Regiopoorten rondom Utrecht en de NOVEX ateliers in opdracht van het Rijk. Met trots kijkt hij terug op zijn werk in het baanbrekende zoetwaterverhaal over de Veluwe in het project Regio van de Toekomst. En zijn samenwerking met verschillende waterschappen, voor wie hij tekende aan de transitie naar een toekomst- en klimaatbestendig Nederland. Tijdens zijn projecten werkt Jorick graag in interactieve werkateliers samen met opdrachtgevers en stakeholders aan een uniek resultaat.