Jorick Boddeke

“Complexe ontwerpopgaven ontrafelen door middel van verbeelding, daar ligt mijn kracht.”

Jorick heeft als projectleider van BVR veel kennis en ervaring met complexe ruimtelijke projecten op regionaal en provinciaal schaalniveau. Op dat schaalniveau ligt ook zijn kracht als ontwerper, zo werkte hij met veel plezier aan de Omgevingsagenda West-Brabant, het baanbrekende zoetwaterverhaal over de Veluwe in het project Regio van de Toekomst en in samenwerking met verschillende waterschappen aan de transitie naar een toekomst- en klimaatbestendig Nederland. Jorick werkt in interactieve werkateliers graag samen met opdrachtgevers en stakeholders aan deze opgaven.

Jorick kijkt naar het werkproces vanuit het belang van de inhoud. Hij is praktisch en zeer resultaat gericht. Jorick zorgt ervoor dat het werk op krachtige en inspirerende wijze wordt gevisualiseerd en belanghebbenden aanzet tot actie. Niet alleen voor het eindproduct maar ook tijdens het werkproces zet Jorick verbeeldingskracht in om complexe ontwerpopgaven te ontrafelen. Elk project een unieke en passende uitwerking. Naast krachtige visualisaties gebruikt hij daarvoor ook interactieve tools zoals serious gaming.

Bekijk zijn uitgebreide cv hier.