De RRKC werkt aan een advies over de fysieke ruimte voor kunst en cultuur. De RRKC verkent hoe de culturele infrastructuur structureel kan worden ingebed in het stedelijke ontwikkelingsbeleid zodat het bijdraagt aan een sterke kunst- en cultuursector en vitale stad voor alle Rotterdammers.

Project:
Bernadette lid commissie culturele infrastructuur en stedelijke ontwikkeling R’dam
Periode:
2022 - heden
Team:

BVR werkt in opdracht van de gemeente Zoetermeer aan een gebiedsvisie voor het Van Tuyllpark en de noordelijke bedrijventerreinen. Het 250 ha grote gebied ligt in de oostrand van Zoetermeer tussen woonwijken en grootschalige bedrijvigheid aan de A12 zone.

Project:
Gebiedsvisie Van Tuyllpark en bedrijventerreinen Zoetermeer
Periode:
2022 - heden
Team:

In opdracht van Gemeente Purmerend werkt BVR aan de gebiedsvisie voor De Koog. Met de ontwikkeling, herstructurering en herpositionering van De Koog worden gemengde milieus voor werken, wonen, ondernemen, naar school gaan, sporten en thuis voelen toegevoegd aan de stad en regio.

Project:
Gebiedsvisie De Koog
Periode:
2022 - heden
Team:

Het Slingeland Ziekenhuis werkt aan de ontwikkeling van een nieuw ziekenhuis in Doetinchem. BVR heeft de ontwikkelmogelijkheden voor de huidige locatie in beeld gebracht en uitgewerkt tot een Nota van Uitgangspunten. Het resultaat is een stevige en gezamenlijke ambitie van ziekenhuis en gemeente.

Project:
Stedenbouwkundige verkenning en Nota van Uitgangspunten Slingeland
Periode:
2021 - heden
Team:

In Utrechtse gebieden als Groene Hart, Metropoolregio Utrecht – Amersfoort, Gelderse Vallei / Foodvalley komen veel ruimtelijke kwaliteiten en opgaven van nationaal belang samen. Samen met de provincie Utrecht gaat BVR op zoek naar de essentie van het aanbod vanuit Utrecht aan Nederland en de vraag aan het Rijk om dit samen met de regionale partijen waar te maken.

Project:
Propositie Provincie Utrecht
Periode:
2022 - heden
Team:

BVR werkt de komende maanden aan een toekomstperspectief voor Hoogkarspel Zuid. Deze locatie staat op het netvlies van overheden en grondeigenaren als een kansrijke locatie voor woningbouw.

Project:
Hoogkarspel Zuid
Periode:
2022 - heden
Team:

In opdracht van Gemeente Gouda werkt BVR aan een schetsontwerp voor het Bolwerk bij het Pottersplein te Gouda. Het Bolwerk is een beeldbepalende en historische plek aan de singel van Gouda. Na jaren van stilstand wordt deze locatie her-ontwikkeld. Hier verrijst Huize Ter Gouwe, een verzorgingshuis van Compartijn voor dementerende ouderen.

Project:
Buitenruimte Bolwerk Gouda
Periode:
2022 - heden
Team:

Centraal in Goidschalxoord (Heinenoord) ligt een klein bedrijventerrein waar hout wordt verhandeld. Het transport van en naar het terrein levert overlast op de smalle historische dijkwegen. BVR zoekt samen met aanwonenden en andere belanghebbenden naar oplossingen.

Project:
Visie bedrijventerrein Goidschalxoord
Periode:
2022 - heden
Team:

In opdracht van de gemeente Oosterhout onderzoekt BVR de mogelijkheden van woningbouw aan de oostzijde van Oosterhout. In de gemeente is de komende jaren behoefte aan woningen, zowel aan compacte milieus als grondgebonden laagbouw.

Project:
Woonlandschap Oosterhout-Oost
Periode:
2021 - heden
Team: