BVR leidt de gebiedsontwikkeling Oosterhout Oost met de visie ‘Oosterhout Oost, een levendig landschap’. Het project omvat wonen, werken, groen, beweging en duurzaamheid, met focus op lopen, fietsen en OV. Betaalbare woningen en flexibele ontwikkeling zijn prioriteiten, samen met natuurbehoud en een sterke relatie tussen stad en buitengebied.

Project:
Gebiedsontwikkeling Oosterhout Oost
Periode:
2022-huidig
Team:

De ontwikkeling van de Glasfabriek in Schiedam voegt een nieuw stadsdeel toe met behoud van karakteristieke objecten. Het omvat een stadspark, gecentraliseerd parkeren en nieuwe woon- en werkgebouwen. Het is een project met aandacht voor programmering, betaalbaarheid en kwaliteit buitenruimte en ruimtelijke samenhang.

Project:
Hilde Blank Voorzitter Kwaliteitsteam Nieuw Mathenesse – Glasfabriek
Periode:
2023-huidig
Team:

Hoe kan de verandering van mobiliteit bijdragen aan het welzijn. Dat is de vraag die het Stimuleringsfonds heeft gesteld in een open oproep. Het doel van de oproep is om tot fundamentele nieuwe denk- en oplossingsrichtingen te komen.

Project:
Ontwerpend onderzoek Wegen naar Welzijn
Periode:
2023-huidig
Team:

Huizen en voorzieningen bouwen voor de zeer korte termijn met een zo prettig mogelijke woon- en leefomgeving is de ambitie. In de grote woonopgave in Nederland werkt BVR aan diverse locaties voor vluchtelingen en urgente woningzoekenden.

Project:
Flexwonen in een snelgroeiende leefomgeving
Periode:
2022 - heden
Team:

Recreatiegroen, water, natuur en landschap moeten in de provincie Utrecht evenwichtig en volwaardig meegroeien met de verstedelijking. Dit is in februari 2022 door ruim 40 partners onderschreven in het Groen Groeit Mee pact. Groen Groeit Mee is een versnellingsprogramma in de provincie Utrecht gericht op integraliteit, focus en daadkracht.

Project:
Groen Groeit Mee
Periode:
2023 - heden
Team:

In 2023 werkt BVR in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Water aan een kennisproject over circulaire economie en ruimte, samen met CE-Delft en Bureau Buiten. Het project beoogt richtlijnen en beleidsaanbevelingen te verschaffen voor ruimtelijke planning en circulaire economie.

Project:
Kennismontage circulaire economie en ruimte
Periode:
2022 - heden
Team:

In opdracht van de gemeente Den Haag onderzoekt Hilde Blank wat het profiel moet zijn van de nieuwe stadsstedenbouwkundige. Den Haag heeft een traditie van stadsstedenbouwkundigen en iedere tijd vraagt weer om een andere invulling.

Project:
Hilde Blank kwartiermaker stadsstedenbouwkundige Den Haag
Periode:
2022 - heden
Team:

In opdracht van Regio Amersfoort werkt een team van BVR aan een handelingsperspectief voor het buitengebied van de regio. Een spannende en uitdagende opdracht, in een tijd wanneer het Rijk de regie op de RO herneemt en tegelijkertijd de discussie rondom de toekomst van de agrarische sector in ons land opvlamt.

Project:
Handelingsperspectief voor het buitengebied van Regio Amersfoort
Periode:
2022 - heden
Team:

In opdracht van de regio U10 werkt een team van BVR aan de realisatie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief.

Project:
Regio Utrecht Groen en Landschap
Periode:
2022 - heden
Team: