BVR adviseert het internationale project ASSET (A Spatial Strategy for the Eurodelta, boosting a circular builT environment). Dit is een Interreg North-West Europe project over ruimte voor een circulair gebouwde leefomgeving en samenwerking op de schaal van de ‘Eurodelta’. Elf Leadpartners en circa 40 associate partners buigen zich over de circulaire toekomst van dit economische kerngebied van Europa.

Project:
ASSET: ruimte voor circulaire bouw in de Eurodelta
Periode:
2024-huidig
Team:

BVR is gestart als adviseur stedelijke transformatie voor de gemeente Purmerend. De eerste case is het Waterlandkwartier, een wijk achter het station. Waterlandkwartier wordt ontwikkeld tot hoog-stedelijk gebied met een mix van wonen, werken, cultuur en voorzieningen. Er ligt een Masterplan en een Beeldkwaliteitplan als basis. Maar hoe krijg je de ontwikkeling echt op gang,

Project:
Purmerend Waterlandkwartier
Periode:
2024
Team:

BVR werkt in opdracht van de gemeente Heerlen aan een Handelingsperspectief voor de wijken Grasbroek, Musschemig, Schandelen (GMS) en Hoppersgraaf.
Het handelingsperspectief richt zich op haalbare acties voor de korte termijn van vijf jaar. Daarom ligt de focus op een aantal specifieke locaties binnen de wijken waar, samen met partners binnen die termijn, verschil gemaakt kan worden.

Project:
Handelingsperspectief Heerlen GMS
Periode:
2024-huidig
Team:

In opdracht van de gemeente Zwolle tekent BVR aan gamechangers om beweging in de ontwikkeling van de Ceintuurbaanzone te krijgen

Project:
Gebiedsverkenning Zwolle Ceintuurbaan
Periode:
2024 - Huidig
Team:

BVR is door gemeente Gouda gevraagd om toekomstrichtingen te verkennen voor het Leo Vromanpark in Gouda. Dit kleine park is ooit ontworpen door firma Zocher. BVR verkent mogelijkheden waarin het park wordt vergroend en verbeterd en tegelijk functioneert als een groene mobility-hub.

Project:
Toekomstrichtingen Gouda Leo Vromanpark
Periode:
2024-huidig
Team:

In opdracht van de gemeente Steenwijkerland maakt BVR een afwegingskader voor de mogelijke locatieontwikkeling voor wonen en werken in Steenwijk. De groei van Steenwijk vraagt om een langere termijn perspectief op wat passend is bij de vestingstad. Vooruitlopend op de Stadvisie en de Omgevingsvisie geeft BVR een advies over de ruimtelijke mogelijkheden voor de groei

Project:
Afwegingskader wonen en werken Steenwijk
Periode:
2024-heden
Team:

In opdracht van de gemeente Amsterdam werkt BVR aan een Ruimtelijk beeld Circulaire Economie Amsterdam Zuidoost. Het doel hiervan is een eerste vingeroefening te doen ten behoeve van een samenhangend narratief voor stadsdeel Zuidoost, om te agenderen en de gemeentelijke doelstellingen ruimtelijk te vertalen.

Project:
Ruimtelijk beeld Circulaire Economie Amsterdam Zuidoost
Periode:
2023-heden
Team:

BVR werkt aan de ontwikkeling van Apeldoorn Zuid BVR helpt de gemeente om haar opgaven rond wonen, werken, energie, natuur en water te realiseren aan de zuidzijde van de stad. Dit gebied werd tijdens ons werk aan de Omgevingsvisie al geagendeerd en de gemeente pakt door. In het gebied ten zuiden van Apeldoorn wordt niet

Project:
Gebiedsvisie Apeldoorn Zuid
Periode:
2023 - heden
Team:

In opdracht van de gemeente Steenwijkerland werkt BVR aan het ambitiedocument voor de Spoorzone Steenwijk. Hierin zullen we kaders bieden voor een evenwichtige, kwalitatieve en toekomstbestendige (gebieds-)ontwikkeling (scope 2040) en een visie die uitnodigt tot initiatief.

Project:
Ambitiedocument Spoorzone Steenwijk
Periode:
2023-heden
Team: