In opdracht van Rijkswaterstaat maakt BVR een beeldenreeks van mogelijke maatregelen voor het Nederlandse rivierengebied. BVR is bij deze opdracht onderaannemer in een consortium van HKV en Witteveen en Bos.

Project:
Rivieren in beeld
Periode:
2021 - heden
Team:

In opdracht van de gemeente Oosterhout onderzoekt BVR de mogelijkheden van woningbouw aan de oostzijde van Oosterhout. In de gemeente is de komende jaren behoefte aan woningen, zowel aan compacte milieus als grondgebonden laagbouw.

Project:
Woonlandschap Oosterhout-Oost
Periode:
2021 - heden
Team:

De gemeente Heemskerk heeft het stationsgebied aangewezen als woningbouwlocatie om de woningbouwopgave van de gemeente te realiseren. Om een goede uitvraag te doen aan marktpartijen is BVR gevraagd te ondersteunen bij het formuleren van de nota van Uitgangspunten.

Project:
Nota van Uitgangspunten stationsgebied Heemskerk
Periode:
2021 - heden
Team:

In opdracht van de provincie Zuid-Holland werkt BVR aan de ruimtelijke implicaties van de transitiethema’s Maakindustrie, Kunststoffen, Bouw en Groene grondstoffen en voedsel.

Project:
Ruimtelijke strategie Circulair Zuid Holland
Periode:
2021 - 2022
Team:

BVR werkt in opdracht van de gemeente Gorinchem, samen met Procap, aan de nieuwe Omgevingsvisie.

Project:
Omgevingsvisie Gorinchem
Periode:
2020 - 2021
Team:

De Spoorzone in Zwolle is de grootste ontwikkellocatie van de stad en zal transformeren tot een levendige stadswijk. Het ontwikkelkader voor het NOVI gebied Spoorzone is vastgesteld door college en gemeenteraad. Om de ontwikkelingen te overzien heeft de gemeente een kwaliteitsteam samengesteld.

Project:
Kwaliteitsteam Spoorzone Zwolle
Periode:
2021 - heden
Team:

De Ontwikkelagenda geeft inzicht in de samenhang tussen de doelen en ambities uit de omgevingsvisie, brengt prioritering aan, concretiseert en zet bovenal aan tot actie.

Project:
Ontwikkelagenda Hoeksche Waard
Periode:
2021 - heden
Team:

Een nieuw stuk stad in een duinlandschap, dat is DUIN in Almere. De gemeente Almere heeft in 2008 een prijsvraag uitgeschreven voor de integrale gebiedsontwikkeling van het westelijk deel van Almere Poort, het gebied aan het IJmeer. Het strand is voor iedereen, dat is de belangrijkste inspiratie voor DUIN.

Project:
Stedenbouwkundig plan Almere Duin
Periode:
2008 - heden
Team:

Schieoevers Noord gaat de komende decennia veranderen van een bedrijventerrein naar een MaakSTAD waar wonen, werken en recreatie gecombineerd gaat worden.

Project:
Hilde Blank Supervisor Schieoevers Noord Delft
Periode:
2020 - heden
Team: