In opdracht van de gemeente Amsterdam werkt BVR aan een Ruimtelijk beeld Circulaire Economie Amsterdam Zuidoost. Het doel hiervan is een eerste vingeroefening te doen ten behoeve van een samenhangend narratief voor stadsdeel Zuidoost, om te agenderen en de gemeentelijke doelstellingen ruimtelijk te vertalen.

Project:
Ruimtelijk beeld Circulaire Economie Amsterdam Zuidoost
Periode:
2023-heden
Team:

In opdracht van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werkt Ecorys in samenwerking met BVR aan een onderzoek over de (ruimtelijke) kansen van de circulaire economie op bedrijventerreinen met een hoge milieucategorie.

Project:
Ontwerpend onderzoek circulair en ruimte GMR
Periode:
2023-heden
Team:

BVR werkt aan de ontwikkeling van Apeldoorn Zuid BVR helpt de gemeente om haar opgaven rond wonen, werken, energie, natuur en water te realiseren aan de zuidzijde van de stad. Dit gebied werd tijdens ons werk aan de Omgevingsvisie al geagendeerd en de gemeente pakt door. In het gebied ten zuiden van Apeldoorn wordt niet

Project:
Gebiedsvisie Apeldoorn Zuid
Periode:
2023 - heden
Team:

In opdracht van de gemeente Steenwijkerland werkt BVR aan het ambitiedocument voor de Spoorzone Steenwijk. Hierin zullen we kaders bieden voor een evenwichtige, kwalitatieve en toekomstbestendige (gebieds-)ontwikkeling (scope 2040) en een visie die uitnodigt tot initiatief.

Project:
Ambitiedocument Spoorzone Steenwijk
Periode:
2023-heden
Team:

BVR leidt de gebiedsontwikkeling Oosterhout Oost met de visie ‘Oosterhout Oost, een levendig landschap’. Het project omvat wonen, werken, groen, beweging en duurzaamheid, met focus op lopen, fietsen en OV. Betaalbare woningen en flexibele ontwikkeling zijn prioriteiten, samen met natuurbehoud en een sterke relatie tussen stad en buitengebied.

Project:
Gebiedsontwikkeling Oosterhout Oost
Periode:
2022-heden
Team:

Hoe kan de verandering van mobiliteit bijdragen aan het welzijn. Dat is de vraag die het Stimuleringsfonds heeft gesteld in een open oproep. Het doel van de oproep is om tot fundamentele nieuwe denk- en oplossingsrichtingen te komen.

Project:
Ontwerpend onderzoek Wegen naar Welzijn
Periode:
2023-heden
Team:

Huizen en voorzieningen bouwen voor de zeer korte termijn met een zo prettig mogelijke woon- en leefomgeving is de ambitie. In de grote woonopgave in Nederland werkt BVR aan diverse locaties voor vluchtelingen en urgente woningzoekenden.

Project:
Flexwonen in een snelgroeiende leefomgeving
Periode:
2022 - heden
Team:

In opdracht van Regio Amersfoort werkt een team van BVR aan een handelingsperspectief voor het buitengebied van de regio. Een spannende en uitdagende opdracht, in een tijd wanneer het Rijk de regie op de RO herneemt en tegelijkertijd de discussie rondom de toekomst van de agrarische sector in ons land opvlamt.

Project:
Handelingsperspectief voor het buitengebied van Regio Amersfoort
Periode:
2022 - heden
Team:

In opdracht van de regio U10 werkt BVR aan de realisatie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief van de regio U10.

Project:
Regio U10 Groen en Landschap
Periode:
2022 - heden
Team: