Wie zijn wij?

BVR bureau voor ruimtelijke ontwikkeling, wij brengen lucht in complexe ruimtelijke opgaven en ontwerpen aanstekelijke vondsten.

BVR het waarom, hoe en wat.

BVR is een visionair en strategisch bureau voor ruimtelijke vraagstukken en kent een gezonde dosis realisme. Ons werk is sterk beeldend. Met een frisse blik onderzoeken we de opgave en bekijken we waar de energie in de samenleving of bij de opdrachtgever zit. Onze kracht zit in de wisselwerking tussen inhoud, proces, ontwerp en realisatie. Wij organiseren en begeleiden vaak interactieve werkateliers, schets-sessies, debatten en expertbijeenkomsten. Steeds vaker worden wij gevraagd voor integrale toekomstvisie, gebiedsvisies, ambitiedocumenten, ‘position papers’ en herhuisvestingsvraagstukken waarbij het maken van een ruimtelijk plan niet direct het doel is. Wij worden dan vooral gevraagd om onze manier van denken: vanuit kansen en mogelijkheden, vanuit ambitie en vraagstelling opdrachtgever en we zijn sterk in het verbinden met andere vraagstukken zodat er meekoppel kansen ontstaan, zowel financieel, programmatisch, fysiek als maatschappelijk.

Juist de A—typische en complexe vraagstukken geven ons energie om er tegenaan te gaan en aanstekelijke vondsten te ontwerpen waar partijen hun tanden in willen zetten.

Door middel van het ontwerp en het werken in beelden creëren wij vervolgens een nieuwe perspectief voor de toekomst voor u en uw partners. Een echte nieuwe vondst, een nieuwe manier van kijken en aanpakken. Wij geloven dat voor elke opgave meerdere oplossingen mogelijk zijn.

BVR is verrassend, vernieuwend, verbindend, co-creatief, duurzaam en deskundig
Wij hebben ervoor gekozen om met een klein direct team te blijven werken zodat persoonlijke aandacht is gegarandeerd. Wij werken graag interactief samen met de opdrachtgever zodat we ons goed kunnen verdiepen in de materie, goed gebruik kunnen maken van wat er al is en ons kunnen focussen op die onderdelen waar vernieuwing of een ‘mindset’ nodig is. Bijkomend voordeel is dat de opdrachtgever zichzelf onderdeel voelt van het resultaat en in staat is het goed te implementeren in de organisatie.

BVR biedt een combinatie van inhoud en proces.
Wij bieden inhoudelijke expertise op het gebied van stedenbouw, landschap en planologie gecombineerd met een eigenzinnige en vrolijke manier van beeld en presentatie. We bedenken vanuit de inhoud die nodig is een werkproces waarbij we efficiënt gebruik maken van de aanwezige gebiedskennis, voldoende ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën of bijzondere combinaties en zijn daarbij uitermate praktisch en resultaatgericht.