methandienone 10mg

“Wij brengen lucht in complexe ruimtelijke vraagstukken door het ontwerpen van aanstekelijke vondsten.”

Economisch Perspectief 2040 Hilversum

BVR werkt samen met Ecorys aan het Economisch Perspectief 2040 voor de gemeente Hilversum. In samenwerking met stakeholders uit de gemeente worden, door middel van interactieve werksessies, economische en ruimtelijke kansen verkend om dit perspectief te laden. BVR werkt in dit onderzoek aan het opstellen van een potentiekaart met gebiedsprofielen. De kaart laat zien waar

12 januari, 2021

Ons portfolio