methandienone 10mg

“Wij brengen lucht in complexe ruimtelijke vraagstukken door het ontwerpen van aanstekelijke vondsten.”

Regionale verkenning werklocaties Gooi en Vechtstreek

BVR ging in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek samen met Ecorys en Rienstra beleidsonderzoek en beleidsadvies op zoek naar de toekomstige economische potentie van de Regio Gooi en Vechtstreek en de ruimtevraag naar werklocaties. In de regio Gooi en Vechtstreek is de werkgelegenheid de afgelopen tien jaar afgenomen. De regio heeft daarom de

25 september, 2020

Ons portfolio