methandienone 10mg

“Wij brengen lucht in complexe ruimtelijke vraagstukken door het ontwerpen van aanstekelijke vondsten.”

Schaalsprong groen en landschap

De wijde regio Utrecht staat voor een schaalsprong in wonen, werken, energie en infrastructuur. Ook voor groen en landschap betekent dat een schaalsprong. In opdracht van de U16 gemeenten werkt BVR aan een wervend kaartbeeld. Het zal worden benut bij het opstellen van het Ruimtelijk Economisch Programma U16. In 2019 maakte BVR het Ontwikkelbeeld groen

22 juli, 2020

Ons portfolio