Stedenbouwkundige verkenning en Nota van Uitgangspunten Slingeland

Het Slingeland Ziekenhuis werkt aan de ontwikkeling van een nieuw ziekenhuis in Doetinchem. BVR heeft de ontwikkelmogelijkheden voor de huidige locatie in beeld gebracht en uitgewerkt tot een Nota van Uitgangspunten. Het resultaat is een stevige en gezamenlijke ambitie van ziekenhuis en gemeente. BVR heeft gezorgd voor een vooruitstrevend ontwerp. Schatten uit het verleden en het volwassen landschap zijn de grondslag voor een ambitieus nieuw woonlandschap.

Het huidige ziekenhuis ligt op een prachtige locatie aan de rand van Doetinchem. In 2026 maak het ziekenhuis plaats voor een nieuw te ontwikkelen woongebied. Deze transformatie wordt aangegrepen om de locatie beter in zijn omgeving in te passen, om een bijdrage te leveren aan de woonopgave in Doetinchem en om de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied en zijn omgeving sterk te verbeteren. Uitgangspunten voor ontwikkeling zijn:

  • De locatie wordt volledig en grondig getransformeerd. Het nu intensief gebruikte, bebouwde en verharde gebied transformeert tot een groene omgeving dat onderdeel is van het landschap en vanzelfsprekend aansluit op de structuur van zijn omgeving. Het wordt een landschap om in te wonen met groene wandelroutes.
  • De herontwikkeling viert het verleden van het landschap en het ziekenhuis. Oude structuren worden versterkt. De lanen, het bos en de heide worden een herkenbaar onderdeel van het gebied. Enkele kenmerkende gebouwen blijven in ieder geval behouden en mogelijk meer.
  • Het gebied wordt duurzaam. Dat begint bij het circulair slopen en behouden van. waardevolle gebouwen (functioneel/historisch). De nieuwe ruimte voor groen zorgt voor een klimaatneutraal en natuurinclusief gebied. Bomen bieden verkoeling en water kan in het gebied blijven. De woningen zijn energieneutraal, maken gebruik van natuurlijke materialen en bieden plek aan flora en fauna. Het mobiliteitsconcept voor het gebied moet fietsen en lopen stimuleren en autogebruik beperken.
  • Wonen is hier onderscheidend en landschappelijk. De woningen zijn een aanvulling op de woonbehoefte en de groeiambities in Doetinchem. Ze onderscheiden zich door de bijzondere landschappelijke setting, architectuur die past bij dit landschap en in de type woningen. Grondgebonden woningen en appartementen kunnen ruim zijn, maar het aandeel uitgeefbaar en de tuinen zijn juist compact. Je woont hier aan het landschap

Partners in deze verkenning zijn het Slingeland Ziekenhuis (opdrachtgever), PTG advies en de gemeente Doetinchem.