Gebiedsvisie Van Tuyllpark en bedrijventerreinen Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer wil dat het Van Tuyllpark en de noordelijke bedrijventerreinen (Rokkehage, Hoornerhage en Zoeterhage) ook in de toekomst prettige plekken zijn om te verblijven, sporten en werken. Daarom wordt een gebiedsvisie opgesteld.

BVR voerde ontwerpend onderzoek uit en ontwikkelde in een participatief traject 2 ruimtelijke modellen, een reeks bouwstenen en een voorkeursmodel. Voor het maken van de gebiedsvisie zijn ideeën opgehaald bij lokale ondernemers, bewoners en gebruikers van de gebieden. De verzamelde wensen bieden een rijkdom aan mogelijke ingrepen die vorm kunnen geven aan de ambities van de gemeentelijke Toekomstvisie Zoetermeer 2040.

Het voorkeursmodel zet in op een versterking en vergroening van het Van Tuyllpark met een concentratie van sportfuncties en een rustig natuurgedeelte bij de Plas van Poot. Zoetermeer centrum wordt verbonden met het park door een groene promenade voor wandelen, sporten en fietsen: de ‘Groene Hartlijn’. Parkeren moet aan de randen. Het gebied is goed met OV bereikbaar. De aangrenzende bedrijventerreinen Rokkehage en Zoeterhage krijgen een heldere indeling en duurzame profilering. Het bedrijventerrein Hoornerhage tussen stad en park transformeert naar een toekomstgericht werk-woonmilieu. Park en bedrijventerrein worden goed met elkaar verbonden door een fijnmazig netwerk van langzaam verkeer-verbindingen, waaronder de cultuurhistorische veenlinten.

Het voorkeursmodel is door bbn vertaald naar de feitelijke gebiedsvisie die begin 2024 in de gemeenteraad wordt vastgesteld.

meer info: Bart Bomas