Inrichtingsplan buitenruimte Bolwerk Gouda

Het inrichtingsplan voor de buitenruimte van het Bolwerk te Gouda is gereed en wordt in 2023 uitgevoerd. Het ontwerp van BVR in opdracht van de gemeente Gouda is het sluitstuk van het Singelpark Gouda. Met inbreng van omwonenden en ondernemers maakten we een aantrekkelijk en realistisch ontwerp. Donker Design verzorgde de technische uitwerking en de aanleg.

Klik hier voor het inrichtingsplan.