Hilde Blank kwartiermaker stadsstedenbouwkundige Den Haag

In opdracht van de gemeente Den Haag onderzoekt Hilde Blank wat het profiel moet zijn van de nieuwe stadsstedenbouwkundige. Den Haag heeft een traditie van stadsstedenbouwkundigen en iedere tijd vraagt weer om een andere invulling. Op dit moment zie je dat veel steden op zoek zijn naar iemand die op basis van inhoudelijke argumenten op een overtuigende manier richting geeft aan de ontwikkeling van de stad. Die kijkt naar de samenhang tussen nieuwe projecten en de bestaande stad, die weet wat speelt en leeft in de samenleving en gevoel heeft voor de bestuurlijke verhoudingen en dynamiek. De vraag is wat Den Haag nodig heeft, wat zijn rollen en bevoegdheden en wat zijn de condities om een dergelijke functie succesvol in te vullen?