Regio U10 Groen en Landschap

In opdracht van de regio U10 werkt BVR aan de realisatie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief van de regio U10. Bart Bomas geeft samen met Hilde Blank strategische adviezen aan de samenwerkende gemeenten, met als vertrekpunt groen, water en landschap.

We zijn proactief op zoek naar quickwins en doorbraakprojecten op basis van de U10 Agenda groen & landschap 2030 en de Groen Groeit Mee Catalogus. BVR heeft een rijke ervaring in de provincie Utrecht met bijvoorbeeld de projecten Regiopoorten, Handelingsperspectief Buitengebied Amersfoort, de provinciale omgevingsvisie en de wateragenda van het waterschap HDSR.

Meer informatie: Bart Bomas, strategisch adviseur groen & landschap U10

Klik hier om de agenda te bekijken: U10 Agenda Groen & Landschap