Hoogkarspel Zuid

BVR werkt de komende maanden aan een toekomstperspectief voor Hoogkarspel Zuid. Deze locatie staat op het netvlies van overheden en grondeigenaren als een kansrijke locatie voor woningbouw. BVR onderzoekt in opdracht van een consortium van ontwikkelaars en in samenwerking met Goudappel de mogelijkheden. We gaan uit van een ambitieuze en innovatieve ontwikkeling. We zetten een nieuwe stap in wonen en in complete en vooruitstrevende wijken. We werken aan een structuursprong voor Hoogkarspel waar station, noord-zuid relaties, het landschap, voorzieningen en klimaat een belangrijke rol spelen.