Visualisatie Waalhaven 2040

Hoe ziet de Waalhaven er als moderne haven in de stad Rotterdam uit in 2040? In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam heeft BVR dit beeld uitgewerkt als een perspectief, ‘Haven in de stad’. Het beeld is tot stand gekomen in co-creatie met het Havenbedrijf en onderdeel van een folder die het Havenbedrijf gebruikt om het verhaal over 2040 te vertellen. Het beeld is de opmaat voor het gesprek met de partners uit het bedrijfsleven en de stad.

In 2040 is de Waalhaven de werkplaats van de haven en de banenmotor voor de stad. Het gebied is met het OV goed bereikbaar en fungeert als schakel tussen de stad, de haven en het achterland. De Waalhaven is de plek waar je kunt leren, werken maar ook een plek waar je op historische plekken als het Quarantaineterrein kunt recreëren. Hier kun je nog echt de Rotterdamse haven kunt beleven.

Centraal in het gespreksdocument staat de inspirerende gebiedskaart waarin de Waalhaven 2040 wordt verbeeld. Benieuwd naar het beeld of de folder? Klik hier