Voucher RUIT

BVR is samen met de gemeente Rotterdam geselecteerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de voucherregeling Duurzame Economie en Ruimte.

De regeling ondersteund ontwerpend onderzoek. Ons onderzoek betreft een verdieping op het werk van LAB RUIT, een eerder initiatief van Rotterdam, BVR en AIR voor het stadmakerscongres 2020.

In het onderzoek van het Lab Ruit zijn vijf vervolgvragen geagendeerd, namelijk:

  • Van beter benutten naar anders benutten, kan de Ruit ook ruimte bieden voor alternatieve invulling van het systeem bijvoorbeeld voor het OV of de (elektrische) fiets?
  • Kansen voor ecologie, benutting van bufferzones en vergeten ruimte. Wat biedt dat voor kwaliteit voor mens en dier?
  • Slimme combinaties tussen de verbouwing van de Ruit en de verbouwing van de stad. Hoe kunnen investeringen in mobiliteit en de stad elkaar versterken?
  • Kans voor verbinding en verdichting. Waar liggen kansen voor het wegnemen van barrières, het versterken van verbindingen en wat zijn daar de kansen voor de groeiende stad?
  • Verbetering van de bestaande stad als gezonde stad. Wat kan de bijdrage van een integraal ontwerp bieden voor verbetering van de gezondheidsvraagstukken in de bestaande stad rond de Ruit?

Door middel van deze voucher wil het ontwerpteam van BVR en de gemeente Rotterdam uitwerking en verdieping geven aan deze vraagstukken. Dit doen we voor drie deelgebieden rond de Ruit.

Het resultaat is onderdeel van het stadmakerscongres 2021.