Ontwerpend onderzoek LAB Ruit van Rotterdam

De Ruit van Rotterdam is ontworpen als onderdeel van het hoofdwegennetwerk van Nederland. Inmiddels ligt de Ruit voor het grootste deel in de stad, heeft het de lengte van een marathon en een totale oppervlakte van 587 hectare. Met knooppunten die variëren van 86 hectare (even groot als het dorp Pernis) tot slechts 3,5 hectare.

De Ruit is monofunctioneel, alleen bedoeld voor het gebruik van auto’s en vrachtverkeer. De Ruit vervuild, maakt lawaai, is een barrière in de stad met veel achterkanten, vergeten plekken, nauwe onderdoorgangen en onveilige plekken. Daarnaast wordt de Ruit vaak vervloekt door filerijders.

Maar de Ruit is ook onderdeel van onze belangrijke oost-west corridor van de haven, de Ruit ondersteund de draaiende economie van de stad, de Ruit heeft het meest compacte knooppunt van Europa, het best bezette wegdek en geeft, door de hoge ligging op een aantal plekken een prachtig panorama op de stad. De Ruit bestaat uit bruggen, tunnels en fly-overs waarvan een paar toe zijn aan grootonderhoud voor 2030. En de Ruit ligt in een stad die groeit.

Door middel van ontwerpend onderzoek, interviews met experts, data-analyse en verkeersmodellen heeft BVR samen met de gemeente Rotterdam de opgaven en kansen verkend voor de Ruit 2050. Dit onderzoek is gestart tijdens het stadmakerscongres 2020 georganiseerd door AIR.

De belangrijkste uitvindingen, opgaven en vervolgvragen uit het onderzoek zijn:

  1. Van Beter benutten naar Anders benutten. Zet in op het beïnvloeden van het gebruik van de Ruit voor stadsverkeer door een andere verdeling fiets/OV. De capaciteit van de rijkswegen zal anders gelijk blijven (afname autogebruik maar groei stad).
  2. Kansen voor Ecologie. De A15 als ecologische corridor en verbinding naar buiten. Benut de bufferzones en vergeten ruimte rond de Ruit voor het versterken van ecologie. Onderzoek welke kansen dat biedt dat voor kwaliteit voor mens en dier.
  3. Slimme combinaties van investeringen. Combineer investeringen in de verbouw van de Ruit met investeringen in de verbouw van de stad.
  4. Kans voor verbinden en verdichten over/onder/A16 oostflank. Verbreek de barrières en het versterk verbindingen onder en over de Ruit. Combineer dit met de ontwikkeling van de groeiende stad.
  5. Verbeteringen bestaande stad A20, als gezonde stad. Koppel een integraal ontwerp voor de Ruit aan de verbetering van de gezondheidsvraagstukken in de stad.