Visie op de stelling van Den Helder

De schat van Den Helder

BVR maakte in opdracht van de gemeente Den Helder en samen met Paul Meurs van SteenhuisMeurs een nieuw lange termijn perspectief (visie) op de belangrijke Stelling van Den Helder. De Stelling is een keten van forten, liniedijken en grachten rond de rijkswerf Willemsoord, samen een groene ruimte in de stad. Uitgangspunt was het behouden en versterken van de Stelling. BVR heeft haar deel van de studie afgerond. Het nieuwe perspectief zal uiteindelijk een vertaling krijgen in de Omgevingsvisie van Den Helder. De oplevering van de Omgevingsvisie wordt verwacht in de loop van 2022.

BVR maakte scenario’s om met alle betrokkenen het gesprek te voeren over de toekomst van de Stelling.

Bekijk de 3 scenario’s op https://ingesprek.denhelder.nl/nl-NL/

Meer informatie: Bart Bomas