Toekomstvisie Den Helder

Den Helder heeft de Stelling

In opdracht van gemeente Den Helder maakte BVR met SteenhuisMeurs een toekomstvisie voor de fortificaties van Stelling Den Helder. De visie schetst een wenkend perspectief en verbindt de Stelling nadrukkelijk aan de ontwikkeling van Den Helder. De Stelling is van en voor iedereen. Wij zijn trots op het resultaat.

De Toekomstvisie is eind 2021 door het college van B&W vrijgegeven. Het komend jaar werkt de gemeente aan een Omgevingsvisie voor de gehele gemeente. De toekomstvisie voor de Stelling zal eind 2022 na eventuele wijzigingen worden vastgesteld als onderdeel van de Omgevingsvisie.

Klik hier voor de Toekomstvisie Stelling Den Helder

Meer informatie: Bart Bomas