Visie bedrijventerrein Goidschalxoord

BVR werkte voor de gemeente Hoeksche Waard aan de visie bedrijventerrein Goidschalxoord. Centraal in Goidschalxoord (Heinenoord) ligt een klein bedrijventerrein waar hout wordt verhandeld. Het transport van en naar het terrein levert overlast op de smalle historische dijkwegen. BVR zoekt samen met aanwonenden en andere belanghebbenden naar oplossingen. We verkenden verschillende ruimtelijke en programmatische modellen. Parallel aan de studie rekende de gemeente Hoeksche Waard de modellen door en gaf Goudappel verkeerkundig advies. Dit leidde tot een gedragen voorkeursmodel voor de toekomstige invulling van het terrein en de dorpse omgeving.