Ontwikkelbeeld Numansdorp

BVR ondersteunt de gemeente Hoeksche Waard bij het proces rondom de integrale aanpak Numansdorp. De verschillende (individuele) projecten en initiatieven op het gebied van woningbouw, recreatie, landschap en natuur, maatschappelijke voorzieningen en infrastructuur, vragen om een integrale afweging. BVR brengt alle ontwikkelingen en wensen in kaart en analyseert knelpunten en kansrijke combinaties. Zij schetst verschillende ruimtelijke, programmatische en verkeerskundige toekomstperspectieven die uiteindelijk leiden tot een integraal ontwikkelbeeld. Dit doet zij via interactieve werkateliers met stakeholders en andere belanghebbenden. In december wordt het resultaat opgeleverd.