Nota van Uitgangspunten stationsgebied Heemskerk

De gemeente Heemskerk heeft het stationsgebied aangewezen als woningbouwlocatie om de woningbouwopgave van de gemeente te realiseren. Om een goede uitvraag te doen aan marktpartijen is BVR gevraagd te ondersteunen bij het formuleren van de nota van Uitgangspunten. In een interactief proces samen met grondeigenaren, de directe omwonenden en experts van de gemeente onderzoekt BVR ontwerpend welk programma en ruimtelijk concept het beste past op deze plek. Het tekenen gaat direct samen met het rekenen waarvoor de gemeente het bureau Modcity heeft ingeschakeld.

Bekijk hier het filmpje over de herontwikkeling van het stationsgebied: