Marnix de Vos

“Creativiteit vraagt lef”

Marnix de Vos is stedenbouwkundige en eigenaar van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling in Rotterdam. Marnix heeft zo’n twintig jaar ervaring in de ruimtelijke ontwikkeling met de focus op conceptontwikkeling, ontwerpend onderzoek en gebiedsontwikkeling in alle vormen en maten. Met zijn ervaring weet hij complexe opgaven te vatten in sprekende beelden en heldere verhalen.

Door zijn vakkennis van de stedenbouw is Marnix in staat om door de schalen heen te ontwerpen, van ambities en strategieën tot inspirerende en maakbare gebiedsontwikkelingen. In Rotterdam werkte hij aan de Sportcampus Feyenoord. In Oosterhout Oost werkt hij aan de realisatie van een groots landschap met woonclusters. In Almere werkt hij als stedenbouwkundige al meer dan 15 jaar aan de realisatie van de gebiedsontwikkeling DUIN. In Purmerend werkt hij aan de transformatie van bedrijventerrein De Koog tot een gemengde werkstad.

Marnix ziet het als dé uitdaging om de grote opgaven waar Nederland voor staat, zoals klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie en de woonopgave, te vertalen in (omgevings-)visies, gebiedsperspectieven, adaptieve ontwikkelpaden en plannen. Dit doet hij in langlopende trajecten zoals MIRT onderzoeken (Brainport City en Utrecht Oost), in het groots opgezette BNA onderzoek Stad van de Toekomst, met de provinciale omgevingsvisie van Utrecht en samen met Stadmakers voor Leiden. Hij werkt daarnaast ook aan de acute dossiers zoals de huisvestiging van vluchtelingen en het realiseren van flexwoningen.