Agenda Toekomstvisie Midden Zeeland Route

Hoe kantel je een eendimensionale bereikbaarheidsopgave naar een integrale en kansrijke gebiedsopgave? Dit deden BVR en Goudappel voor de Midden Zeeland Route.

De Midden Zeeland Route is de verbinding tussen de Vlaamse grens nabij Zelzate, via Terneuzen en Goes, Zierikzee en Bruinisse naar Zuid-Holland. De huidige verkeersdruk, de opgave en veranderingen rond de schakels Westerscheldetunnel (voor personenauto’s tolvrij vanaf 2025), onderhoudsopgave Zeelandbrug, en een aanstaande eigendomswissel, zijn aanleiding voor het Rijk en de provincie om de balans op te maken en samen een visie voor de toekomst te ontwikkelen.

De centrale vraag van dit onderzoek is wat is de agenda van de Midden Zeeland Route (MZR)? BVR en Goudappel hebben tussen mei en augustus 2023 in ‘Atelier MZR’ een brede inventarisatie en analyse uitgevoerd en samen met stakeholders drie onderscheidende scenario’s gemaakt voor de MZR. Deze studie vanuit verschillende perspectieven en beleidsthema’s agendeert acht inhoudelijke bouwstenen voor het vervolgonderzoek. Dit is de Agenda Toekomstvisie MZR als opmaat naar de toekomstvisie. Het advies luidt kortweg:

  • Verken de meerwaarde van de MZR voor een nieuwe Zeeuwse balans tussen bereikbaarheid en nabijheid;
  • Verken de meekoppelkansen bij de aanpak van de Zeelandbrug in de context van het klimaatbestendig maken van de Delta met inbegrip van de kunstwerken;
  • Verken de mogelijkheden voor het versterken van het Daily Urban System rondom het economische cluster van North Sea Port District met de grensoverschrijdende opgaven;
  • Doorzetten van de aanpak van de Deltaweg gericht op beperkte ingrepen voor het verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming op kruispunten.

In het BO-MIRT van 2023 hebben Rijk en provincie uitgesproken om interdepartementaal samen te werken aan het vervolg. In 2024 wordt de Toekomstvisie gemaakt met de stakeholders.

Meer info: Bernadette Janssen