Gebiedsverkenning Zwolle Ceintuurbaan

In opdracht van de gemeente Zwolle tekent BVR in samenwerking met Sweco aan gamechangers om beweging in de ontwikkeling van de Ceintuurbaanzone te krijgen.

Vanuit de verstedelijkingsstrategie Warme Harten in een Klimaatadaptieve Delta is de ambitie voor de Ceintuurbaanzone fors opgeschroefd. BVR en Sweco werken aan een integrale verkenning door een viertal toekomstperspectieven – klimaatadaptatie & menselijke maat, mobiliteit & brede welvaart, woonmilieus & gezondheid, stedelijke economie & nabijheid – uit te werken om zo te verkennen welke kansen er in het gebied liggen. Elk perspectief bevat in ieder geval één gamechanger voor de Ceintuurbaan.