Stapelkaarten voor VRO

BVR werkt in opdracht van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan het inzichtelijk maken van de samenhang tussen nationale ruimtelijke opgaven. Nederland verandert snel en ruimtelijke opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien. Meer regie van de Rijksoverheid bij de RO is nodig. Om betrokken bewindslieden van EZK, LNV, IenW en BZK hierin goed inzicht te geven, maakte BVR een reeks beeldende en begrijpelijke verhaallijnen. De verhaallijnen monden uit in drie perspectieven met de mogelijke nationale ruimtelijke hoofdkeuzes en integrale transitiegebieden. De vereenvoudigde versies hiervan zijn mei 2022 opgenomen in de Kamerbrief RO. We bouwen hierop voort met kaarten van de huidige situatie, de beleidsopgaven en mogelijke perspectieven. Als basis worden inter-departementale ‘essentiekaarten’ vervaardigd door collega-bureaus Vereniging Deltametropool, Fabrications, GenEnergy en D.EFAC.TO.