Kennismontage circulaire economie en ruimte

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Water werkt BVR in 2023 mee aan een totaal-overzicht van de beschikbare kennis over circulaire economie en ruimte. Bij deze ‘kennismontage’ is BVR als kennispartner deel van een consortium met CE-Delft en Bureau Buiten. Dit project moet zorgen voor een inhoudelijk kompas en handvatten en aangrijpingspunten voor ruimtelijk beleid.

BVR werkt al jaren aan de ruimtelijke aspecten van de circulaire economie. Zie bijvoorbeeld ons project Circulaire West-as voor Metropoolregio Amsterdam (2016), een serious game over circulaire ruimte tijdens het Stadsmakerscongres Rotterdam (2018), verbeeldingen van de circulaire economie voor het Planbureau voor de Leefomgeving (2022) en de Ruimtelijke strategie circulair Zuid-Holland.

Meer info? Jorick Boddeke