Ruimtelijke strategie Circulair Zuid Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland werkte BVR aan de ruimtelijke implicaties van de transitiethema’s Maakindustrie, Kunststoffen, Bouw en Groene grondstoffen en voedsel. BVR is daarvoor een samenwerking aangegaan met haar kennispartner Ecorys. BVR is geselecteerd vanwege haar aanpak van ontwerpend onderzoek en het direct tastbaar en ruimtelijk voorstelbaar maken van (soms) abstracte uitspraken op de kaart en in beeld.  De provincie wil hiermee een bijdrage leveren aan de ruimtelijke analyse, kennisopbouw, bewustwording en agendering van ruimtelijke vraagstukken in relatie tot circulariteit.