Gebiedsontwikkeling Oosterhout Oost

BVR ontwerpt de gebiedsontwikkeling Oosterhout Oost. Met onze visie ‘Oosterhout Oost, een landschap om in te leven’ presenteren we een leefomgeving die midden in de actualiteit staat van de ruimtelijke ordening. Het resultaat is vernieuwend en past tegelijk heel vanzelfsprekend bij alle nieuwe uitdagingen van deze tijd.

Met het integrale ontwerp maken we zichtbaar dat we anders moeten gaan ontwikkelen en omgaan met onze ruimte. Oosterhout Oost gaat dan ook over meer dan wonen. Oosterhout Oost moet een afwisselend landschap worden met ruimte om in te wonen en te werken. Er komt ruimte voor een gezonde leefomgeving, voor groen, bewegen, sporten, ontmoeten en ontspanning. We bouwen hier aan de toekomst van de middelgrote gemeente Oosterhout en we geven vorm aan een permanente waarde voor stad en land. Het besef dat we het anders gaan doen is breed gedragen.

Hoe? Door binnen- én buitenstedelijk te ontwikkelen kan Oosterhout ruimte bieden aan jongeren, jonge gezinnen tot aan ouderen uit heel de regio. Daarmee wordt de arbeidsmarkt bediend en blijft de vitaliteit van de middelgrote gemeente Oosterhout op peil. We maken veel betaalbare woningen. In Oosterhout Oost wordt compact ontwikkeld met kleinere kavels. Door een clustergewijze ontwikkeling is er ook ruimte voor direct resultaat met flexwoningen en voor lokale en regionale behoeftes die nu en later spelen. We geven expliciet vorm aan de mobiliteitstransitie. Lopen, fietsen en OV zijn in dit gebied leidend. Er komt een Hoogwaardig Openbaar Vervoer-hub, nieuwe en directe (regionale) fietsroutes. De woongebieden zijn groene, grotendeels autovrije leefplekken. Het buitengebied krijgt een duurzame impuls en er is een perspectief voor duurzame landbouw. De ontwikkeling beoogt een verrijking van gebruik, natuur en ondernemerschap met een hechte relatie tussen stad en buitengebied. Herstel van natuurwaarden en watersystemen vormen de pijlers van onze integrale aanpak. Het groen groeit ruimhartig mee met de woningbouw. De thema’s natuurinclusiviteit, duurzaamheid, circulariteit krijgen een uitwerking in de landschapsontwikkeling en woningbouwontwikkeling. We ontwikkelen het geheel vanuit de logica van het bodem- en watersysteem.

In 2022 is de propositie Oosterhout Oost voorgelegd aan de raad en deze zal dit jaar worden vastgesteld. Ondertussen werken we aan de vervolgstappen van concretere plannen tot aan realisatie.

Marnix de Vos is inhoudelijk trekker van de gebiedsontwikkeling. Dit doet hij met een breed team binnen BVR met Bart Bomas die samen met Nina Meijer het landschap vormgeeft en Evi Goedemans die de structuur en de woonclusters ontwerpt. BVR werkt in opdracht van de gemeente Oosterhout waar Joost Snepvangers programmamanager is. De inhoud en strategie geven we vorm in een hechte samenwerking met gemeentelijke experts, Akro consult, Goudappel, Waterpas en Eelerwoude.

Bekijk de projectwebsite van de gemeente Oosterhout voor meer informatie.