Groen Groeit Mee

Recreatiegroen, water, natuur en landschap moeten in de provincie Utrecht evenwichtig en volwaardig meegroeien met de verstedelijking. Dit is in februari 2022 door ruim 40 partners onderschreven in het Groen Groeit Mee pact. Groen Groeit Mee is een versnellingsprogramma in de provincie Utrecht gericht op integraliteit, focus en daadkracht. Nu komt het aan op uitvoering.

In opdracht van provincie Utrecht brengt BVR tussen maart en het najaar van 2023 concrete groenblauwe projecten in kaart voor Groen Groeit Mee.

Meer info: Bart Bomas