Samen met 50 stadmakers werkt BVR aan de toekomstvisie Leiden 2040: wat voor een stad wil Leiden zijn. In vier interactieve werksessies wordt verkend voor welke ruimtelijke en sociaaleconomische opgaven leiden staat, wat Leidse waarden zijn en wat nodig is om deze te koesteren en te versterken.

Project:
Leiden 2040 volgens stadmakers
Periode:
2018
Team:

Bernadette Janssen is lid van het kwaliteitsteam van de Florida in Almere. De andere leden zijn Bram Breeveld en Winny Maas.

Project:
Bernadette Janssen lid kwaliteitsteam Floriade
Periode:
2019 - heden
Team:

In opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek ging BVR op zoek naar kansrijke werklocaties is de regio. Daarbij was de wens van de regio om een interactieve discussiekaart te maken waarmee het gesprek in de regio gevoerd kan worden over het belang van voldoende ruimte voor een vitale lokale economie.

Project:
Discussiekaart kansrijke werklocaties Regio Gooi en Vechtstreek
Periode:
2019
Team:

Het stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Om de ambitie vorm te geven is door BVR een quickscan gemaakt waarin met behulp van tien bouwstenen een voorzet wordt gedaan op een mogelijke invulling van een energieneutraal Amsterdam Zuidoost.

Project:
Amsterdam Zuidoost energieneutraal 2040
Periode:
2018 - 2019
Team:

Groen en landschap zijn essentieel voor een gezonde leefomgeving en het economisch vestigingsklimaat. In opdracht van de U16 gemeenten werkt BVR aan een strategische positionering van groen en landschap.

Project:
Vijfde pijler groen en landschap
Periode:
2019
Team:

2018 en 2019 stonden in het teken van het nadenken over de toekomst van Nederland. De vakgemeenschap werd uitgedaagd door allereerst de BNA (Stad van de Toekomst) en daarna door de BNSP/NHTV (Regio van de Toekomst). In beide ontwerptrajecten speelde Bernadette Janssen (BVR) een prominente rol.

Project:
Studieopgaven, Stad en Regio van de Toekomst, BNA, BNSP, TU Delft
Periode:
2018 - 2019
Team:

Voor het formuleren van de toekomstige waterschapsagenda maakt BVR kernachtige en inspirerende beelden van de primaire doelstellingen van het hoogheemraadschap. Dit gebeurt per deelgebied. De beelden worden samen met collega’s van HDSR voorbereid en dienen als input voor de provinciale omgevingsvisie.

Project:
Wateragenda voor omgevingsvisies
Periode:
2018
Team:

In haar zoektocht naar een nieuwe directeur Concepts heeft AM gekozen voor het instellen van een bouwmeester, analoog aan de Rijksbouwmeester maar dan voor de een marktpartij. In de periode dat Hilde Blank deze functie heeft vervuld lag haar focus op de rol van de ontwikkelaar in eigentijdse opgaven (de thematische agenda AM) en het waarmaken wat je beloofd (practice what you preach).

Project:
Bouwmeester AM/ directeur AM Concepts
Periode:
2017 - 2020
Team:

Vlaanderen en Nederland investeren samen bijna een miljard euro in een nieuwe sluis in Terneuzen. In 2012 werd besloten tot deze megaoperatie die wordt geleid door de VNSC. BVR maakte het landschapsplan voor de nieuwe sluis en directe omgeving.

Project:
Landschapsplan Nieuwe Sluis Terneuzen
Periode:
2013 - 2016
Team: