Door klimaatverandering worden de waterstanden van de Maas hoger. Om de wettelijke hoogwaterveiligheid in Limburg te garanderen, moeten de huidige waterkeringen worden versterkt. Op veel plekken zijn ze namelijk te laag en te zwak voor de toekomst.

Project:
Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maasvallei
Periode:
2016
Team:

BVR heeft samen met gemeente, bewoners en ondernemers een agenda gemaakt voor de toekomst van het gebied Kruisberg, Kruisbergse bossen en Langerak en het gebied Oosseld, Verheulsweide en De Zumpe. Met de agenda wordt invulling gegeven aan de ruimtelijke opgaven waarvan het realistisch is dat deze opgepakt en ingevuld gaan worden..

Project:
Agenda Omgevingsvisie Doetinchem
Periode:
2019 - 2020
Team:

Voor het voorzieningencentrum van de kern Zwartewaal bij Brielle maakte BVR drie gebiedsconcepten. De optelsom van verouderde gebouwen, bouwprojecten, uiteenlopende wensen en een aantal bijzondere gebiedskwaliteiten werden vertaald naar een overtuigend ontwerp en concept.

Project:
Gebiedsconcept Christinalaan Zwarte Waal
Periode:
2017
Team:

Als stadsbouwmeester Leiden keek Hilde Blank vooral naar de samenhang tussen projecten, in de context van stad en regio. En werkte ze samen met stadmakers (betrokken in- en externe partijen) aan actuele opgaven zoals het vestigingsklimaat, de verstedelijking en de spoorzone.

Project:
Stadsbouwmeester Leiden
Periode:
2017 - 2021
Team:

Voor het waterschap Rivierenland maakt BVR een set inspirerende en aantrekkelijke visualisaties ter verlevendiging en ondersteuning van de eigen watervisie. Door middel van infographics, een kwaliteitskaart en drie toekomstgerichte sfeerbeelden richting 2050, draagt BVR bij aan de watervisie.

Project:
Visualisatie Watervisie Rivierenland 2050
Periode:
2020
Team:

In opdracht van de provincie Utrecht levert BVR inhoudelijke bouwstenen voor de provinciale Omgevingsvisie. Door middel van communicatieve kaarten, praatplaten en schetsen van scenario’s helpt BVR het juiste gesprek met stakeholders te voeren waardoor scherpe keuzes gemaakt kunnen worden.

Project:
POVI Utrecht
Periode:
2019 - 2021
Team:

Hoe maak je van een verwaarloosd haventerrein een groene innovatieve campus? En hoe doe je dat met respect voor de Rijks-monumentale status? Met deze vraag van het Havenbedrijf is BVR aan de slag gegaan. Het gebied in kwestie: het de voormalige quarantaine-inrichting bij Heijplaat.

Project:
Toekomst Quarantaineterrein Rotterdam
Periode:
2015 - 2018
Team:

Als vervolg op de Mobiliteitsvisie 2040 werkt BVR aan de uitwerking in maatregelen. Maatregelen zijn verkeerstechnische ingrepen en/of ruimtelijke ingrepen die een positieve bijdrage leveren in het verwezenlijken van de visie. De maatregelen worden benoemd, met elkaar in verband gebracht, verkeerskundig getest..

Project:
Gorinchem Maatregelen mobiliteitsvisie 2040
Periode:
2020
Team:

In een relatief korte tijd van een mislukte stadion ontwikkeling naar een succesvolle integrale gebiedsontwikkeling voor Rotterdam Zuid, dat was de opgave voor de gebiedsvisie Stadion park Rotterdam. BVR is door de gemeente Rotterdam gevraagd om dit, in nauwe samenwerking, voor elkaar te krijgen.

Project:
Gebiedsvisie Rotterdam, stadionpark
Periode:
2015 (vastgesteld en basis voor o.a Feyenoord City)
Team: