Hoe ziet de Waalhaven er als moderne haven in de stad Rotterdam uit in 2040? In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam heeft BVR dit beeld uitgewerkt als een perspectief, ‘Haven in de stad’.

Project:
Visualisatie Waalhaven 2040
Periode:
2021 - 2022
Team:

In opdracht van gemeente Den Helder maakte BVR met SteenhuisMeurs een toekomstvisie voor de fortificaties van Stelling Den Helder. De visie schetst een wenkend perspectief en verbindt de Stelling nadrukkelijk aan de ontwikkeling van Den Helder. De Stelling is van en voor iedereen.

Project:
Toekomstvisie Den Helder
Periode:
2021
Team:

BVR heeft in opdracht van de gemeente Oosterhout een propositie opgesteld om Oosterhout oost te ontwikkelen tot een groots landschap om in te leven.

Project:
Oosterhout Oost, een landschap om in te leven
Periode:
2021 - 2022
Team:

De gemeente Heemskerk heeft het stationsgebied aangewezen als woningbouwlocatie om de woningbouwopgave van de gemeente te realiseren. Om een goede uitvraag te doen aan marktpartijen is BVR gevraagd te ondersteunen bij het formuleren van de nota van Uitgangspunten.

Project:
Nota van Uitgangspunten stationsgebied Heemskerk
Periode:
2021 - heden
Team:

BVR is samen met de gemeente Rotterdam geselecteerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de voucherregeling Duurzame Economie en Ruimte.

Project:
Voucher RUIT
Periode:
2021
Team:

Het Slingeland Ziekenhuis werkt aan de ontwikkeling van een nieuw ziekenhuis in Doetinchem. BVR is gevraagd om de ontwikkelmogelijkheden voor de huidige locatie te verkennen. BVR heeft verkent welke kansen hier liggen voor woningbouw en vertaalt dit in stedenbouwkundige modellen waarin bijzondere kwaliteiten gevierd worden.

Project:
Stedenbouwkundige verkenning Slingeland Doetinchem
Periode:
2021
Team:

De regionale Omgevingsagenda brengt de visies en opgaven van de regiopartners samen en geeft daarin prioriteiten aan. Hoe profileert West-Brabant zich als regio?

Project:
Omgevingsagenda West-Brabant
Periode:
2021
Team:

Door middel van ontwerpend onderzoek, interviews met experts, data-analyse en verkeersmodellen heeft BVR samen met de gemeente Rotterdam de opgaven en kansen verkend voor de Ruit 2050. Dit onderzoek is gestart tijdens het stadmakerscongres 2020 georganiseerd door AIR.

Project:
Ontwerpend onderzoek LAB Ruit van Rotterdam
Periode:
2021
Team:

In opdracht van gemeente Zwolle heeft BVR onderzocht of de gemeente Zwolle een stadsbouwmeester of stadsbouwteam nodig heeft om de schaalsprong van Zwolle in goede banen te leiden. Het advies van BVR is door het college van B&W overgenomen en voorgelegd aan de gemeenteraad.

Project:
Verkenning stadsbouwmeester -team gemeente Zwolle
Periode:
2021
Team: