Het Slingeland Ziekenhuis werkt aan de ontwikkeling van een nieuw ziekenhuis in Doetinchem. BVR heeft de ontwikkelmogelijkheden voor de huidige locatie in beeld gebracht en uitgewerkt tot een Nota van Uitgangspunten. Het resultaat is een stevige en gezamenlijke ambitie van ziekenhuis en gemeente.

Project:
Stedenbouwkundige verkenning en Nota van Uitgangspunten Slingeland
Periode:
2021 - heden
Team:

Hoe ziet de Waalhaven er als moderne haven in de stad Rotterdam uit in 2040? In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam heeft BVR dit beeld uitgewerkt als een perspectief, ‘Haven in de stad’.

Project:
Visualisatie Waalhaven 2040
Periode:
2021 - 2022
Team:

In opdracht van Gemeente Gouda werkte BVR aan een inrichtingsplan voor het Bolwerk bij het Pottersplein te Gouda. Het Bolwerk is een beeldbepalende en historische plek aan de singel van Gouda. Na jaren van stilstand wordt deze locatie her-ontwikkeld.

Project:
Inrichtingsplan buitenruimte Bolwerk Gouda
Periode:
2022
Team:

Centraal in Goidschalxoord (Heinenoord) ligt een klein bedrijventerrein waar hout wordt verhandeld. Het transport van en naar het terrein levert overlast op de smalle historische dijkwegen. BVR zoekt samen met aanwonenden en andere belanghebbenden naar oplossingen.

Project:
Visie bedrijventerrein Goidschalxoord
Periode:
2022 - heden
Team:

In opdracht van gemeente Den Helder maakte BVR met SteenhuisMeurs een toekomstvisie voor de fortificaties van Stelling Den Helder. De visie schetst een wenkend perspectief en verbindt de Stelling nadrukkelijk aan de ontwikkeling van Den Helder. De Stelling is van en voor iedereen.

Project:
Toekomstvisie Den Helder
Periode:
2021
Team:

BVR heeft in opdracht van de gemeente Oosterhout een propositie opgesteld om Oosterhout oost te ontwikkelen tot een groots landschap om in te leven.

Project:
Oosterhout Oost, een landschap om in te leven
Periode:
2021 - 2022
Team:

De gemeente Heemskerk heeft het stationsgebied aangewezen als woningbouwlocatie om de woningbouwopgave van de gemeente te realiseren. Om een goede uitvraag te doen aan marktpartijen is BVR gevraagd te ondersteunen bij het formuleren van de nota van Uitgangspunten.

Project:
Nota van Uitgangspunten stationsgebied Heemskerk
Periode:
2021 - heden
Team:

BVR is samen met de gemeente Rotterdam geselecteerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de voucherregeling Duurzame Economie en Ruimte.

Project:
Voucher RUIT
Periode:
2021
Team:

De regionale Omgevingsagenda brengt de visies en opgaven van de regiopartners samen en geeft daarin prioriteiten aan. Hoe profileert West-Brabant zich als regio?

Project:
Omgevingsagenda West-Brabant
Periode:
2021
Team: