In opdracht van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werkt Ecorys in samenwerking met BVR aan een onderzoek over de (ruimtelijke) kansen van de circulaire economie op bedrijventerreinen met een hoge milieucategorie.

Project:
Ontwerpend onderzoek circulair en ruimte GMR
Periode:
2023-heden
Team:

De centrale vraag: wat is de agenda van de Midden Zeeland Route (MZR)? BVR en Goudappel hebben tussen mei en augustus 2023 in ‘Atelier MZR’ een brede inventarisatie en analyse uitgevoerd en samen met stakeholders. De studie vanuit verschillende perspectieven en beleidsthema’s agendeert acht inhoudelijke bouwstenen voor het vervolgonderzoek.

Project:
Agenda Toekomstvisie Midden Zeeland Route
Periode:
2023
Team:

Hoe maken we verdichtingslocaties met kwaliteit: levendige delen van de stad met een grote mix aan functies en hoge kwaliteit van de openbare ruimte? Éen van de geheimen: Een goede bomenstrategie en een onzichtbaar ondergronds maar o zo belangrijk schimmelnetwerk.

Project:
Mooi NL / stedelijke knooppunten: maak ruimte voor bomen en schimmels
Periode:
2023
Team:

BVR heeft in opdracht van de gemeente Hoeksche Waard een reeks workshops begeleidt om de gemeente te helpen om inzicht te krijgen in de ruimtelijke dilemma’s die op de lange termijn in de Hoeksche Waard spelen.

Project:
Ruimtelijke dilemma’s Hoeksche Waard
Periode:
2023
Team:

De ontwikkeling van de Glasfabriek in Schiedam voegt een nieuw stadsdeel toe met behoud van karakteristieke objecten. Het omvat een stadspark, gecentraliseerd parkeren en nieuwe woon- en werkgebouwen. Het is een project met aandacht voor programmering, betaalbaarheid en kwaliteit buitenruimte en ruimtelijke samenhang.

Project:
Hilde Blank Voorzitter Kwaliteitsteam Nieuw Mathenesse – Glasfabriek
Periode:
2023
Team:

Hoe kan de verandering van mobiliteit bijdragen aan het welzijn. Dat is de vraag die het Stimuleringsfonds heeft gesteld in een open oproep. Het doel van de oproep is om tot fundamentele nieuwe denk- en oplossingsrichtingen te komen.

Project:
Ontwerpend onderzoek Wegen naar Welzijn
Periode:
2023-heden
Team:

In opdracht van Rijkswaterstaat deden HKV en Wittenveen en Bos, ondersteund door BVR,  onderzoek naar de mogelijke systeemmaatregelen voor de Nederlandse rivieren. BVR maakte hiervoor de beeldenreeks. Het gaat om rivierkundige systeemmaatregelen. Dit zijn de ‘draaiknoppen’ waarmee de rivierbeheerder (samen met gebiedspartners) zorgt voor de gewenste vormgeving en stromingsomstandigheden van het rivierbed. BVR ontwikkelde met

Project:
Rivierbeelden: Integraal Rivieren Management
Periode:
2023
Team:

BVR is geselecteerd voor het ontwerpen van een gebiedskompas Oostflank Utrechtse Heuvelrug, in opdracht van de provincie Utrecht. Deze opdracht voert BVR ook mede namens gebiedspartijen uit: gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, het waterschap Vallei en Veluwe, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf.

Project:
Gebiedskompas Oostflank Utrechtse Heuvelrug
Periode:
2023
Team:

In 2023 werkt BVR in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Water aan een kennisproject over circulaire economie en ruimte, samen met CE-Delft en Bureau Buiten. Het project beoogt richtlijnen en beleidsaanbevelingen te verschaffen voor ruimtelijke planning en circulaire economie.

Project:
Kennismontage circulaire economie en ruimte
Periode:
2022 - 2023
Team: