Ontwerpatelier Haarsekade

BVR heeft in samenwerking met de gemeente Gorinchem het ontwerpatelier Haarsekade vormgegeven. De door BVR gemaakte scenario’s brachten richting in de opgave en inzicht in een geschikte invulling daarvan.

De 1,5 kilometer lange laan is opgenomen in de recent gepubliceerde mobiliteitsvisie van de stad. Met name de verkeersveiligheid van de drukke fietsroute schiet tekort. De gemeente Gorinchem wil de Haarsekade snel aanpakken en vroeg BVR om het participatieproces inhoudelijk te begeleiden. Hiervoor is het ontwerpatelier Haarsekade in het leven geroepen. Middels een online enquête en daarop volgende bijeenkomst zijn de inwoners en gebruikers bevraagd op hun beeld van de problematiek en de gemaakte ontwerpvoorstellen.

BVR maakte drie scenario’s voor de herinrichting. De drie globale voorstellen zijn tijdens het online ontwerpatelier uitgebreid besproken met aanwonenden. Via een poll hadden de bewoners live inbreng. Het scenario waarin de groene middenberm breder wordt en aan de randen wordt voorzien van parkeervakken, valt het meest in de smaak. Als positief wordt genoemd dat de wegen smaller zijn, zodat het verkeer wordt geremd. Verder krijgen fietsers er een eigen strook en zit het parkeren hen niet meer in de weg.

Het ontwerpatelier was een succes. Het proces en resultaat van het ontwerpatelier zijn vertaald in een beeldend magazine. De gemeente gaat belangenverenigingen spreken, zodat er daarop volgend een inrichtingsplan kan worden ontwikkeld.