lopende projecten

Ter ondersteuning van de gebiedsdialogen tussen Rijk en Regio maakt BVR aansprekende kaarten met uitgangspunten en discussiepunten. Na de succesvolle reeks kaartbeelden voor de Utrechtse regio gaat BVR door met het Groene Hart. De kaarten helpen om de gesprekken te voeden en helpen de juiste onderwerpen mee te geven voor de Nationale Omgevingsvisie.

Project:
Gebiedsdialogen NOVI
Periode:
2018 - heden
Team:

Ten behoeve van het stadmakerscongres Rotterdam heeft BVR alle initiatieven op het gebied van afvalstromen in kaart gebracht. Middels een interactief spel is gekeken hoe initiatieven elkaar kunnen versterken en hoe je circulariteit kunt koppelen aan gebiedsontwikkeling.

Project:
Circulair Rotterdam
Periode:
Oktober 2018 - heden
Team:

Als bouwmeester van AM werkt Hilde Blank met alle AM-ers aan relevante maatschappelijke thema’s. Wat is de rol van een projectontwikkelaar bij ‘Inclusieve stad’, ‘Healthy urban living & working,’ ‘Gelukkig leven’, ‘Stad en gebiedsmaker’ en ‘Gedurfde duurzaamheid’. Via de prijsvraag AM I Included daagt AM ontwerpers uit op het thema ‘Inclusieve stad’.

Project:
Thematische agenda AM
Periode:
2017 - heden
Team:

Samen met 50 stadmakers werkt BVR aan de toekomstvisie Leiden 2040: wat voor een stad wil Leiden zijn. In vier interactieve werksessies wordt verkend voor welke ruimtelijke en sociaaleconomische opgaven leiden staat, wat Leidse waarden zijn en wat nodig is om deze te koesteren en te versterken.

Project:
Leiden 2040 volgens stadmakers
Periode:
2018 - heden
Team:

BVR gaat op zoek naar de verbindende kracht in de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. In het kader van de NOVI werkt BVR aan een regionaal perspectief. Het onderzoek wordt ingezet om op zoek te gaan naar slimme en innovatieve combinaties van de grote maatschappelijke opgaven uit de NOVI.

Project:
Regio van de Toekomst
Periode:
september 2018 – februari 2019
Team:

Een nieuw stuk stad in een duinlandschap, dat is DUIN in Almere. De gemeente Almere heeft in 2008 een prijsvraag uitgeschreven voor de integrale gebiedsontwikkeling van het westelijk deel van Almere Poort, het gebied aan het IJmeer. Het strand is voor iedereen, dat is de belangrijkste inspiratie voor DUIN.

Project:
Almere Duin
Periode:
2008 - heden
Team: