lopende projecten

Bernadette Janssen werkt als adviseur kwaliteitsborging aan de Kanaalzone Alkmaar. Dit is een vervolg op haar rol als ateliermeester voor het omgevingsbeeld Kanaalzone Alkmaar en de uitwerking in ontwikkelbeelden voor de deelgebieden Overstad, Overdie, Viaanse Molen, Oudorp en RWZI.

Project:
Kwaliteitsborging Kanaalzone Alkmaar
Periode:
2020 - heden
Team:

Een nieuw stuk stad in een duinlandschap, dat is DUIN in Almere. De gemeente Almere heeft in 2008 een prijsvraag uitgeschreven voor de integrale gebiedsontwikkeling van het westelijk deel van Almere Poort, het gebied aan het IJmeer. Het strand is voor iedereen, dat is de belangrijkste inspiratie voor DUIN.

Project:
Almere Duin
Periode:
2008 - heden
Team:

Voor het waterschap Vallei en Veluwe maakt BVR kaarten voor het Blauwe Omgevingsplan Vallei en Veluwe (BOP) op basis van ronde tafelgesprekken, externe gebiedsateliers en open werkplaatsen. BVR bereidt de bijeenkomsten voor en begeleidt de bijeenkomsten.

Project:
Blauwe Omgevingsplan Vallei en Veluwe
Periode:
2020 - heden
Team:

Als stadsbouwmeester Leiden kijkt Hilde Blank vooral naar de samenhang tussen projecten, in de context van stad en regio. En werkt ze samen met stadmakers (betrokken in- en externe partijen) aan actuele opgaven zoals het vestigingsklimaat, de verstedelijking en de spoorzone.

Project:
Stadsbouwmeester Leiden
Periode:
2017 - heden
Team:

BVR ontwerpt voor AM gebiedsontwikkelaar het stedenbouwkundig plan voor Hernesseroord in Middelharnis. Met de ontwikkeling van Hernesseroord wordt Middelharnis verbonden met het Haringvliet en wordt het zorgcomplex van Zuidwester meer onderdeel van de gemeenschap.

Project:
Hernesseroord
Periode:
2019 - heden
Team:

Voor het waterschap Rivierenland maakt BVR een set inspirerende en aantrekkelijke visualisaties ter verlevendiging en ondersteuning van de eigen watervisie. Door middel van infographics, een kwaliteitskaart en drie toekomstgerichte sfeerbeelden richting 2050, draagt BVR bij aan de watervisie.

Project:
Visualisatie Watervisie Rivierenland 2050
Periode:
2020 - heden
Team:

Voor de gemeente Doetinchem werkt BVR verschillende Agenda’s die input vormen voor de Omgevingsvisie. Samen met bedrijven, bewoners en gemeente werkt BVR in verschillende ateliers aan twee van de elf deelgebieden die door de gemeente zijn aangewezen.

Project:
Agenda Omgevingsvisie Doetinchem
Periode:
2019 - heden
Team:

BVR maakt voor de gemeente Zeist onderscheidende toekomstperspectieven door middel van ontwerpend onderzoek. Het resultaat levert kansrijke ontwikkelingen op en de basis voor de Zeister Propositie waarmee Zeist een bijdrage levert aan regionale vraagstukken.

Project:
Toekomst Zeist
Periode:
2020 - heden
Team:

In navolging van de RES Alblasserwaard (BVR: 2019) werkt BVR schetsmatig drie scenario’s uit ten behoeve van de net-impactanalyse door Stedin. De scenario’s gaan uit van verschillende voorstellen voor grootschalige elektriciteitsopwekking door zon en wind.

Project:
Concept RES Alblasserwaard
Periode:
2020 - heden
Team:

In opdracht van de provincie Utrecht levert BVR inhoudelijke bouwstenen voor de provinciale Omgevingsvisie. Door middel van communicatieve kaarten, praatplaten en schetsen van scenario’s helpt BVR het juiste gesprek met stakeholders te voeren waardoor scherpe keuzes gemaakt kunnen worden.

Project:
POVI
Periode:
2019 - heden
Team:

Als vervolg op de Mobiliteitsvisie 2040 werkt BVR aan de uitwerking in maatregelen. Maatregelen zijn verkeerstechnische ingrepen en/of ruimtelijke ingrepen die een positieve bijdrage leveren in het verwezenlijken van de visie. De maatregelen worden benoemd, met elkaar in verband gebracht, verkeerskundig getest..

Project:
Gorinchem Maatregelen mobiliteitsvisie 2040
Periode:
2020 - heden
Team:

Welke gebiedsgerichte opgaven tot 2040 staan op de gemeenschappelijke actie agenda van het Rijk, de Provincies en de regio’s van Zuidwest Nederland. Dat is de centrale vraag van het Atelier waar BVR, samen met de partners, inhoud en vorm aan gaat geven dit voorjaar. Dit door middel van Ontwerpend Onderzoek.

Project:
Atelier Agenda Zuidwest Nederland
Periode:
2020 - heden
Team:

BVR maakt in opdracht van de gemeente Apeldoorn de Omgevingvisie 2030. Een activerende visie met een uitvoeringsparagraaf waarmee Apeldoorn haar ambitie als ondernemende stad, gezinsstad en toeristisch toplandschap waar wil maken. BVR werkt samen met bureau Lievense die de MER voor haar rekening neemt.

Project:
Omgevingsvisie Apeldoorn
Periode:
2020 - heden
Team: