methandienone 10mg

lopende projecten

Een nieuw stuk stad in een duinlandschap, dat is DUIN in Almere. De gemeente Almere heeft in 2008 een prijsvraag uitgeschreven voor de integrale gebiedsontwikkeling van het westelijk deel van Almere Poort, het gebied aan het IJmeer. Het strand is voor iedereen, dat is de belangrijkste inspiratie voor DUIN.

Project:
Almere Duin
Periode:
2008 - heden
Team:

BVR werkt in opdracht van de gemeente Medemblik aan een brochure over natuurinclusief bouwen. Het doel: een uitdagend en activerend verhaal vertellen hoe inwoners kunnen bijdragen aan een natuurrijke leefomgeving.

Project:
Natuurinclusief Medemblik
Periode:
2020 - heden
Team:

In opdracht van de Regio West Brabant werkt BVR aan een agenda Vitaal Buitengebied. Het vertrekpunt is de agrarische kracht van West Brabant. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de actiegerichte agenda gepresenteerd.

Project:
West Brabant gaat voor Vitaal Buitengebied
Periode:
2020 - heden
Team:

BVR werkt samen met Ecorys aan het Economisch Perspectief 2040 voor de gemeente Hilversum. In samenwerking met stakeholders uit de gemeente worden, door middel van interactieve werksessies, economische en ruimtelijke kansen verkend om dit perspectief te laden.

Project:
Economisch Perspectief 2040 Hilversum
Periode:
2020 - heden
Team:

In opdracht van de Werkgroep Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied, een onderdeel van het Coördinatieteam Agenda IJsselmeergebied 2050, werkt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aan een advies over het instrument Inspiratieteam.

Project:
Hilde Blank adviseert federatie ruimtelijke kwaliteit over het inspiratieteam IJsselmeer
Periode:
2020 - heden
Team:

BVR werkt in nauwe samenwerking met experts uit de Provincie Zuid-Holland en het rijk aan een voorstel voor de agenda Omgevingsvisie Zuidwest met een focus op Zuid-Holland.

Project:
Agenda Omgevingsvisie ZuidWest
Periode:
2020 - heden
Team:

Schieoevers Noord gaat de komende decennia veranderen van een bedrijventerrein naar een MaakSTAD waar wonen, werken en recreatie gecombineerd gaat worden.

Project:
Hilde Blank Supervisor Schieoevers Noord Delft
Periode:
2020 - heden
Team:

De stad Gorinchem gaat, samen met partners, aan de slag met de herontwikkeling van de Linge-Oevers. Van afgesloten bedrijventerreinen naar een nieuw stuk stad aan het water, dat is de ambitie.

Project:
Bernadette Janssen lid Qteam Linge-Oevers
Periode:
2020 - heden
Team:

Bernadette Janssen werkt als adviseur kwaliteitsborging aan de Kanaalzone Alkmaar. Dit is een vervolg op haar rol als ateliermeester voor het omgevingsbeeld Kanaalzone Alkmaar en de uitwerking in ontwikkelbeelden ..

Project:
Kwaliteitsborging Kanaalzone Alkmaar
Periode:
2020 - heden
Team:

BVR maakt in opdracht van de gemeente Apeldoorn de Omgevingvisie 2030. Een activerende visie met een uitvoeringsparagraaf waarmee Apeldoorn haar ambitie als ondernemende stad, gezinsstad en toeristisch toplandschap waar wil maken. BVR werkt samen met bureau Lievense die de MER voor haar rekening neemt.

Project:
Omgevingsvisie Apeldoorn
Periode:
2020 - heden
Team:

Als stadsbouwmeester Leiden kijkt Hilde Blank vooral naar de samenhang tussen projecten, in de context van stad en regio. En werkt ze samen met stadmakers (betrokken in- en externe partijen) aan actuele opgaven zoals het vestigingsklimaat, de verstedelijking en de spoorzone.

Project:
Stadsbouwmeester Leiden
Periode:
2017 - heden
Team:

BVR ontwerpt voor AM gebiedsontwikkelaar het stedenbouwkundig plan voor Hernesseroord in Middelharnis. Met de ontwikkeling van Hernesseroord wordt Middelharnis verbonden met het Haringvliet en wordt het zorgcomplex van Zuidwester meer onderdeel van de gemeenschap.

Project:
Hernesseroord
Periode:
2019 - heden
Team:

In opdracht van de provincie Utrecht levert BVR inhoudelijke bouwstenen voor de provinciale Omgevingsvisie. Door middel van communicatieve kaarten, praatplaten en schetsen van scenario’s helpt BVR het juiste gesprek met stakeholders te voeren waardoor scherpe keuzes gemaakt kunnen worden.

Project:
POVI
Periode:
2019 - heden
Team:

Vanaf april 2020 is Hilde Blank ateliermeester van het ontwerpatelier Oostflank Haarlemmermeer. Het atelier heeft de opdracht om op een iteratieve wijze een lange termijn perspectief voor de Haarlemmermeer als onderdeel van de Zuidwestcorridor te bouwen.

Project:
Atelier Oostflank Haarlemmermeer
Periode:
2020 - heden
Team: