Gebiedsvisie De Koog

BVR zet zich vol in om economische functies een plek te geven in binnenstedelijke ontwikkelingen. Een staddeel zoals de Koog, een bedrijventerrein met sportvelden en scholen, transformeren tot een gemengde stad krijg je voor elkaar met een intensief en open planproces. Vondsten, zoals het concept van een Stadscampus, het knippen van het verkeerssysteem en ontwikkelruimte creëren bij het treinstation door uitruil van gronden, worden gedaan aan de hand van veel werkmateriaal, kaarten van het hier en nu, schetsen voor de toekomst, bouwstenen voor ontwikkeling en actieve werksessies. Zo heeft BVR ruimte gecreëerd in de Koog. Ruimte voor een open debat en ruimte voor fysieke ingrepen.

BVR schetst de blik van binnen, vanuit de plek, met de Purmerendse expertise en de wensen en ideeën van gebruikers van de Koog. BVR zorgt voor de frisse blik van buiten, vanuit regionale opgaven, in gesprek met potentiële partners en door inbreng van expertise in transformatie en gebiedsontwikkeling. Beeldmateriaal van BVR en film door Polygoonproducties is breed ingezet bij de participatie. De “making off” en het eindproduct is terug te vinden op de website van gemeente  en het Youtube kanaal.

 

Video presentatie De Koog

 

Het resultaat is een ambitieus toekomstperspectief met concrete bouwstenen en een aanpak voor de transformatie tot een spannend stadsdeel. Het college en de raadscommissie hebben de Gebiedsvisie, inclusief het vervolgproces, positief beoordeelt.

Het gedateerde bedrijventerrein transformeert tot een hedendaagse duurzame werkwoonstad. Een nieuwe ordening resulteert in plekken voor het zware werken, voor het kleinschalige en creatieve werken en voor werken in een gemengde stadswijk. Om dit mogelijk te maken is de nadere uitwerking van de visie reeds gepland. WVG is gevestigd om de ontwikkeling te stimuleren.

Een stadscampus krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen. Bij het station Overwhere, het onderwijscluster en de E-sport campus is ruimte gemaakt voor ontwikkeling. Een convenant is in de maak met partijen uit Purmerend en de MRA.

Een open sportpark, een gezonde groene omgeving en voorrang voor fietsen en wandelen worden het handelsmerk van de Koog. Een grote stap voorwaarts voor het nu nog stenige en verkeersonveilige gebied.

De ontwikkeling van de Koog is een sleutelproject van Purmerend en zal gaan bijdragen aan de veelzijdigheid van de stad. Een nieuwe stap voor de voormalige groeikern die uitgroeit tot een complete stad.