archief

Aanleiding en opgave
De gemeente Vlissingen heeft ‘het Eiland’ aangedragen als casus voor een ‘Proeftuin’ in het kader van het Deltaprogramma ‘Nieuwbouw en Herstructurering’. In de periode van het najaar 2011 tot het voorjaar 2012 heeft BVR samen met Blondel stedenbouw ontwerpend onderzoek gedaan voor dit gebied. In een interactieve ‘Proeftuin’ zijn klimaatopgaven en ruimtelijke opgaven verbonden.

Project:
Proeftuin Vlissingen
Periode:
2011-2012
Team:

FoodValley – een grenzeloze proeftuin De Nederlandse regering ziet de urgentie van het stimuleren van een sterke kenniseconomie. De ontwikkeling van de FoodValley regio geeft vorm aan de ambitie om Oost-Nederland wereldwijd tot de top 5 te laten behoren van innovatieve topregio’s op het gebied van voeding, gezondheid en technologie Het is één van de

Project:
FoodValley 
Periode:
2008
Team:

Ondanks dat de woningvoorraad in 2020 voor 85% zal bestaan uit gebouwen die nu al gebouwd zijn gaat de meeste onderzoeks- en ontwerpaandacht op het gebied van duurzaamheid uit naar nieuwbouw. De grootste opgave waar Nederland voor staat is het verduurzamen van de bestaande stad.

Project:
7up – Reinventig Zevenkamp
Periode:
2010
Team:

Publieke bijeenkomsten worden gebruikelijk vertaald in een verslag. BVR heeft dit anders aangepakt. De resultaten van de locatiegesprekken in Utrecht zijn namelijk in een oogopslag te lezen. Er zijn vier grote bijeenkomsten vertaald in mindmaps, ook wel omschreven als ‘aantrekkelijke praatplaten’.

Project:
Mindmaps Locatiegesprekken
Periode:
2018
Team:

  Ons klimaat verandert. Het wordt warmer, natter en soms droger in Nederland. Wat betekent dit voor onze steden en bestaande gebouwen? Om het publieke debat over de gevolgen van klimaatverandering te stimuleren, zijn andere toekomstbeelden nodig dan abstracte technische systemen en kaarten. BVR is door het Ministerie van I&M gevraagd om die beelden te

Project:
Ambitie 2050: klimaatbestendige stad
Periode:
2012 – 2013
Team:

Wat zijn de meest innovatieve en kansrijke maatregelen voor het robuust en flexibel maken van het IJsselmeergebied? Het antwoord op deze vraag is vastgelegd in een beeldend Maatregelenboek IJsselmeergebied. Het Maatregelenboek is opgesteld als inspiratieboek en naslagwerk voor de strategieontwikkeling van het IJsselmeergebied.

Project:
Maatregelenboek IJsselmeergebied
Periode:
2011
Team:

Sinds 2011 verzorgt BVR voor de regio Parkstad de inhoudelijke advisering, begeleiding en visualisatie van de voorbereiding van de IBA voor deze regio. Een visie en een reeks projecten zijn niet genoeg om Parkstad echt vooruit te helpen. Daarvoor is ook een andere manier van denken en werken nodig. Wat Parkstad nodig heeft zijn mensen met vernieuwende ideeën en energie.

Project:
IBA Parkstad
Periode:
2011-2014
Team:

De Glasparel is een vervolg op het project de Glasparel, dat BVR in 2008 in opdracht van Amvest en Volker Wessels Vastgoed uitvoerde. Op basis van de uitkomsten van het eerste project hebben Wayland Development, Amvest en Volker Wessels Vastgoed BVR gevraagd de ontwikkelingsmogelijkheden voor hun gezamenlijke kavels te verkennen, een gebied van circa 165

Project:
Glasparel
Periode:
2009-2010 
Team: