Atelier Omgevingsagenda, verkenning gebiedsopgaven Zuid-Holland

Wat als je in een regio alle lopende bestuurlijke afspraken en beleidssporen over elkaar legt, wat leer je dan? Doe je met elkaar het goede? BVR heeft dit voor verschillende regio’s in Nederland met succes getest.