Ontwikkelbeeld Alkmaar Kanaalzone

In de omgevingsvisie 2040 van Alkmaar staat: ‘Hoera we hebben een kanaal!’ Dat kanaal, het Noordhollands Kanaal, loopt door het centrum van Alkmaar en vormt een perfecte dwarsdoorsnede van de stad. In deze kanaalzone liggen een aantal verouderde bedrijfsterreinen die voor een complexe transformatieopgave staan.
De gemeente heeft BVR gevraagd om deze mooie kans voor Alkmaar verder vorm en inhoud te geven. Bernadette Janssen is daarbij aangesteld als kwartiermaker. In nauwe samenwerking met de gemeente, bewoners, ondernemers en organisaties is in het Atelier Kanaalzone het verhaal over de toekomst van het kanaal tot stand gekomen.

 

 

Het Atelier Kanaalzone is een fysieke ruimte op één van de bedrijventerrein. Het Atelier Kanaalzone staat ook voor de werkvorm: via ontwerpend onderzoek, gesprekken en het debat is in drie stappen gewerkt naar een visie. Bernadette Janssen heeft inhoudelijk leiding gegeven aan het Atelier. Het Atelier bestond verder uit experts van de gemeente en experts van verschillende organisaties uit Alkmaar, de regio en de Provincie. Het toekomstverhaal van het kanaal is door BVR vastgelegd in een overkoepelend omgevingsbeeld en is voor vijf deelgebieden – in totaal 190 hectare ontwikkelgebied – langs het kanaal uitgewerkt in ontwerpopgaven; de ontwikkelbeelden.

De kanaalzone is een kans voor groei. Het kanaal is een a-typisch kanaal met bochten, doodlopende stukken, verbredingen en versmallingen. Het is spannend en afwisselend. Het kanaal is in potentie een plek in de stad waar je aan wilt wonen en werken, langs wilt sporten, elkaar kunt ontmoeten en Alkmaar als stad met veel voorzieningen kunt beleven. In Alkmaar is dat mogelijk, want bijna alle oevers zijn openbaar.

De kanaalzone biedt in de toekomst ruimte aan 15.000 woningen gecombineerd met werken en recreatie. Het wordt een veelzijdige leefomgeving met een stedelijke sfeer. De belangrijkste uitvinding uit het Atelier is “De drie gezichten van het kanaal”, de zachte stad, de gastvrije stad en de stoer havenstad. Deze drie gezichten geven richting aan het te ontwikkelen programma, de sfeer en identiteit en de opgaven rond de klimaatopgaven.

 

Bekijk hier het omgevingsbeeld, het ontwikkelbeeld Overstad, ontwikkelbeeld Oudorp, ontwikkelbeeld Overdie, ontwikkelbeeld RWZI en het ontwikkelbeeld Viaanse Molen.