Streefbeeld Regionale Adaptatie Strategie

Het klimaat verandert en gebieden moeten zich daarop instellen. In regionale adaptatie strategieën  wordt uitgelegd hoe dat kan. Elk gebied kan anders omgaan met droogte, wateroverlast, hitte en kans op overstroming. Best een technisch en complex verhaal. Maar hoe maak je dit belangrijke onderwerp communicatief? Hoe enthousiasmeer je verantwoordelijke bestuurders en activeer je de partijen? Beelden zeggen meer dan 1000 woorden.

In opdracht van het Netwerk Water & Klimaat werkte BVR aan het visualiseren van het streefbeeld voor de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) van zuidwest Utrecht. De RAS is een regionale visie voor een klimaatbestendige en water robuuste regio Utrecht in 2050. BVR is gevraagd om de RAS te verrijken met prikkelende beelden, waarin de strategieën en doelstellingen uit de RAS in samenhang met elkaar en met de regio worden gepresenteerd. Een uitnodigend beeld dat inspireert en aanzet tot actie.