Gouda Nieuwe Veerstal: stad aan de Hollandse IJssel

In het hart van Gouda ligt de Nieuwe Veerstal, een plek waar stad en stromend water elkaar ontmoeten. Deze prominente verkeersader en waterkering vormt de verbinding tussen de historische binnenstad van Gouda en de oevers van de Hollandse IJssel, een gebied rijk aan cultuur en geschiedenis. Van de historische Mallegatsluis tot de levendige binnenhaven: alles herinnert aan de belangrijke rol die dit gebied in het verleden heeft gespeeld. Tegenwoordig is de Hollandse IJssel een geliefde route voor zowel de binnenvaart als de recreatieve scheepvaart. Aan de overkant van het water ligt Goudasfalt, een culturele broedplaats en evenemententerrein, dat een moderne trekpleister vormt.

Er is een sterke wens vanuit de stad om Gouda meer met het water te verbinden en de Nieuwe Veerstal te transformeren tot een groene plek waar mensen graag willen verblijven.

Als primaire waterkering is de Nieuwe Veerstal een essentieel onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). We bouwen voort op eerdere projecten om de waterkering te versterken en combineren dit met verbeteringen in de ruimtelijke kwaliteit. Dit resulteert in een veilige omgeving die ook aantrekkelijk en toegankelijk is voor iedereen. Of je nu langs de Hollandse IJssel wandelt, vanaf een terras naar de scheepvaart kijkt, of geniet van een fietstocht – de vernieuwde Nieuwe Veerstal zal iets te bieden hebben voor iedereen.

Meer informatie: Bart Bomas