In opdracht van de gemeente Steenwijkerland maakt BVR een afwegingskader voor de mogelijke locatieontwikkeling voor wonen en werken in Steenwijk. De groei van Steenwijk vraagt om een langere termijn perspectief op wat passend is bij de vestingstad. Vooruitlopend op de Stadvisie en de Omgevingsvisie geeft BVR een advies over de ruimtelijke mogelijkheden voor de groei

Project:
Afwegingskader wonen en werken Steenwijk
Periode:
2024-heden
Team:

In opdracht van de gemeente Amsterdam werkt BVR aan een Ruimtelijk beeld Circulaire Economie Amsterdam Zuidoost. Het doel hiervan is een eerste vingeroefening te doen ten behoeve van een samenhangend narratief voor stadsdeel Zuidoost, om te agenderen en de gemeentelijke doelstellingen ruimtelijk te vertalen.

Project:
Ruimtelijk beeld Circulaire Economie Amsterdam Zuidoost
Periode:
2023-heden
Team:

BVR werkt aan de ontwikkeling van Apeldoorn Zuid BVR helpt de gemeente om haar opgaven rond wonen, werken, energie, natuur en water te realiseren aan de zuidzijde van de stad. Dit gebied werd tijdens ons werk aan de Omgevingsvisie al geagendeerd en de gemeente pakt door. In het gebied ten zuiden van Apeldoorn wordt niet

Project:
Gebiedsvisie Apeldoorn Zuid
Periode:
2023 - heden
Team:

In opdracht van de gemeente Steenwijkerland werkt BVR aan het ambitiedocument voor de Spoorzone Steenwijk. Hierin zullen we kaders bieden voor een evenwichtige, kwalitatieve en toekomstbestendige (gebieds-)ontwikkeling (scope 2040) en een visie die uitnodigt tot initiatief.

Project:
Ambitiedocument Spoorzone Steenwijk
Periode:
2023-heden
Team:

BVR leidt de gebiedsontwikkeling Oosterhout Oost met de visie ‘Oosterhout Oost, een levendig landschap’. Het project omvat wonen, werken, groen, beweging en duurzaamheid, met focus op lopen, fietsen en OV. Betaalbare woningen en flexibele ontwikkeling zijn prioriteiten, samen met natuurbehoud en een sterke relatie tussen stad en buitengebied.

Project:
Gebiedsontwikkeling Oosterhout Oost
Periode:
2022-heden
Team:

Huizen en voorzieningen bouwen voor de zeer korte termijn met een zo prettig mogelijke woon- en leefomgeving is de ambitie. In de grote woonopgave in Nederland werkt BVR aan diverse locaties voor vluchtelingen en urgente woningzoekenden.

Project:
Flexwonen in een snelgroeiende leefomgeving
Periode:
2022 - heden
Team:

In opdracht van de regio U10 werkt BVR aan de realisatie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief van de regio U10.

Project:
Regio U10 Groen en Landschap
Periode:
2022 - heden
Team:

De RRKC werkt aan een advies over de fysieke ruimte voor kunst en cultuur. De RRKC verkent hoe de culturele infrastructuur structureel kan worden ingebed in het stedelijke ontwikkelingsbeleid zodat het bijdraagt aan een sterke kunst- en cultuursector en vitale stad voor alle Rotterdammers.

Project:
Bernadette lid commissie culturele infrastructuur en stedelijke ontwikkeling R’dam
Periode:
2022 - heden
Team:

De Spoorzone in Zwolle is de grootste ontwikkellocatie van de stad en zal transformeren tot een levendige stadswijk. Het ontwikkelkader voor het NOVI gebied Spoorzone is vastgesteld door college en gemeenteraad. Om de ontwikkelingen te overzien heeft de gemeente een kwaliteitsteam samengesteld.

Project:
Kwaliteitsteam Spoorzone Zwolle
Periode:
2021 - heden
Team: