Bernadette lid commissie culturele infrastructuur en stedelijke ontwikkeling R’dam

De RRKC werkt aan een advies over de fysieke ruimte voor kunst en cultuur. De verdichting en groei van de stad vraagt om een nieuwe visie op de toegankelijkheid en spreiding van plekken voor makers en culturele instellingen. De RRKC verkent hoe de culturele infrastructuur structureel kan worden ingebed in het stedelijke ontwikkelingsbeleid zodat het bijdraagt aan een sterke kunst- en cultuursector en vitale stad voor alle Rotterdammers.

De kunst- en cultuursector zorgt voor een aantrekkelijke, levendige en creatieve stad. Cultuur is een doorslaggevende factor in de populariteit van de stad. De RRKC wil ondersteunen dat ook in de toekomst Rotterdam een rijke voedingsbodem behoudt voor makers en culturele initiatieven. De groeiende en verdichtende stad vraagt om een nieuwe vormgeving van de culturele infrastructuur in zowel het centrum als de wijken. De RRKC zoekt een oplossing voor de druk op de fysieke ruimte voor kunst en cultuur en verkent mogelijkheden om cultuur beter te integreren in stedelijke ontwikkelingsvraagstukken en gebiedsontwikkeling. Hierbij moet rekening worden gehouden met het soort plekken die in de toekomst nodig zijn gezien demografische ontwikkelingen en veranderingen in de wijze waarop mensen cultuur produceren en consumeren. De inzet is dat alle Rotterdammers toegang moeten hebben tot fysieke plekken om cultuur te beoefenen en ervaren.

Voor dit advies is een commissie samengesteld met expertise op het vlak van onder meer stedelijke ontwikkeling, vastgoedbeleid en de ontwikkeling van culturele huisvesting. De commissie bestaat uit de volgende leden: Hamit Karakus (voorzitter commissie), Rinske Brand, Bert Determann, Ingrid Huisman-van Baaren, Bernadette Janssen, Jan Oosterman (raadslid RRKC) en Marjolein Vlaming (raadslid RRKC). De commissie gaat de komende maanden in gesprek met onder andere kunstenaars, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de vastgoed- en cultuursector om de langetermijnvisie op de culturele infrastructuur vorm te geven. De beoogde publicatiedatum van het advies is rond september.

Dit aankomende advies sluit aan bij de eerdere aandacht die de RRKC gaf aan de fysieke ruimte voor kunst en cultuur. In 2018 deed de RRKC een verkenning van werk- en presentatieruimte in Rotterdam en vorig jaar riep de Raad op tot een betere verankering van plekken voor cultuur in de omgevingsvisie. Ook bracht de RRKC de zorgen over de culturele infrastructuur onder de aandacht in het politieke cultuurdebat en in een brief aan de formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Contactpersoon voor dit advies is beleidsmedewerker Arno van der Hoeven (avdhoeven@rrkc.nl) (foto bron: De Wasserij)