Gebiedsfoto Hilversum Laapersveld

In opdracht van de Gemeente Hilversum werkt BVR aan de Gebiedsfoto Hilversum Laapersveld.

Naast het Laapserveld, aan de overzijde van het spoor, ligt de voorgenomen gebiedsontwikkeling van het Arenapark tot Sportpark. Die ontwikkeling omvat de aanleg van een onderdoorgang naar Laapersveld en de verplaatsing van station Hilversum Sportpark. Door de gebiedsontwikkeling wordt Laapersveld nog beter verbonden met haar omgeving. Wat betekent dat ruimtelijk, programmatisch en kwalitatief voor Laapersveld? En wat speelt er momenteel op het Laapersveld zelf? Dit zijn voorbeelden van vragen die beantwoord zullen worden in de gebiedsfoto.

De Gebiedsfoto brengt, kwalitatief en kwantitatief, de feitelijkheden, ontwikkelingen, beleid, kansen en opgaven van het gebied in beeld. Knelpunten en kansen die in het gebied liggen worden opgehaald bij stakeholders en bewoners. De gebiedsfoto vormt een heldere, feitelijke en neutrale basis voor een gebiedsvisie voor Laapersveld.