In opdracht van de regio U10 werkt een team van BVR aan de realisatie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief.

Project:
Regio Utrecht Groen en Landschap
Periode:
2022 - heden
Team:

In opdracht van de regio U10 werkt een team van BVR aan de realisatie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief.

Project:
Regio Utrecht Regiopoorten
Periode:
2022 - heden
Team:

BVR werkt in opdracht van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan het inzichtelijk maken van de samenhang tussen nationale ruimtelijke opgaven.

Project:
Stapelkaarten voor VRO
Periode:
2021 - heden
Team:

De RRKC werkt aan een advies over de fysieke ruimte voor kunst en cultuur. De RRKC verkent hoe de culturele infrastructuur structureel kan worden ingebed in het stedelijke ontwikkelingsbeleid zodat het bijdraagt aan een sterke kunst- en cultuursector en vitale stad voor alle Rotterdammers.

Project:
Bernadette lid commissie culturele infrastructuur en stedelijke ontwikkeling R’dam
Periode:
2022 - heden
Team:

BVR werkt in opdracht van de gemeente Zoetermeer aan een gebiedsvisie voor het Van Tuyllpark en de noordelijke bedrijventerreinen. Het 250 ha grote gebied ligt in de oostrand van Zoetermeer tussen woonwijken en grootschalige bedrijvigheid aan de A12 zone.

Project:
Gebiedsvisie Van Tuyllpark en bedrijventerreinen Zoetermeer
Periode:
2022 - heden
Team:

In opdracht van Gemeente Purmerend werkt BVR aan de gebiedsvisie voor De Koog. Met de ontwikkeling, herstructurering en herpositionering van De Koog worden gemengde milieus voor werken, wonen, ondernemen, naar school gaan, sporten en thuis voelen toegevoegd aan de stad en regio.

Project:
Gebiedsvisie De Koog
Periode:
2022 - heden
Team:

In Utrechtse gebieden als Groene Hart, Metropoolregio Utrecht – Amersfoort, Gelderse Vallei / Foodvalley komen veel ruimtelijke kwaliteiten en opgaven van nationaal belang samen. Samen met de provincie Utrecht gaat BVR op zoek naar de essentie van het aanbod vanuit Utrecht aan Nederland en de vraag aan het Rijk om dit samen met de regionale partijen waar te maken.

Project:
Propositie Provincie Utrecht
Periode:
2022 - heden
Team:

BVR werkt de komende maanden aan een toekomstperspectief voor Hoogkarspel Zuid. Deze locatie staat op het netvlies van overheden en grondeigenaren als een kansrijke locatie voor woningbouw.

Project:
Hoogkarspel Zuid
Periode:
2022 - heden
Team:

In opdracht van de provincie Zuid-Holland werkt BVR aan de ruimtelijke implicaties van de transitiethema’s Maakindustrie, Kunststoffen, Bouw en Groene grondstoffen en voedsel.

Project:
Ruimtelijke strategie Circulair Zuid Holland
Periode:
2021 - heden
Team: