Posts by: Manfred Martens

Verdronken in de Polder

‘Ik hoorde laatst de Rijksbouwmeester zeggen: de Overheid moet doen daar waar we de overheid voor hebben uitgevonden. Dat zinnetje blijft mij maar bezig houden. Vooral in een periode waar er ruimtelijke keuzes gemaakt moeten worden die vragen om een strategie voor de langere termijn. We staan aan de vooravond van een fysieke herinrichting van ons land. De plannen van de verkiezingsprogramma’s zijn doorgerekend en in alle programma’s wordt de doelstelling voor de woningbouwopgave niet gehaald.’

Hilde Blank heeft een inspirerende column geschreven voor het magazine Ruimte + Wonen. Lees hier de volledige column.

 

Omgevingsvisie provincie Utrecht vastgesteld

In een jaar tijd is het koersdocument van de provincie uitgewerkt tot de ‘Omgevingsvisie Provincie Utrecht’ en is deze door de Gedeputeerde Staten in maart 2021 vastgesteld. Nu ligt er een aantrekkelijke toekomstvisie voor de Provincie Utrecht. BVR heeft het afgelopen jaar intensief samengewerkt met onze collega’s van de Provincie Utrecht, AEF en ontzettend veel enthousiaste experts en stakeholders uit het gebied. BVR verzorgde naast het ontwerpend onderzoek en de atelieraanpak ook de verbeelding en het kaartmateriaal voor de Omgevingsvisie. Wij zijn trots op het resultaat dat door deze samenwerking tot stand is gekomen. Op de site van de Provincie Utrecht kunt u de ‘Omgevingsvisie Provincie Utrecht’ bekijken.

Voor meer informatie zie ook Omgevingsvisie provincie Utrecht 2050 en Tourteam en Koersdocument Utrecht 2050.

 

 

Hilde Blank in gesprek over Wonen op grote hoogte

Leiden staat voor een enorme ruimtelijke opgave: Tot 2030 moeten er ruim 11.500 woningen worden bijgebouwd. Tegelijkertijd vraagt klimaatverandering om zorgvuldig ruimtegebruik en moet de spaarzame ruimte die de regio rijk is, gedeeld worden met steeds meer mensen. Tijdens de online editie van Stadscafé ‘Leiden de Lucht in; Wonen op grote Hoogte’ duiken we met Robert Winkel (Mei Architects), Hilde Blank (Stadsbouwmeester) en Frank Wassenberg (Platform31) in de vraag of hoogbouw een antwoord is op de verstedelijkingsopgave en zo ja hoe de verticale stad bij kan dragen aan een groene en inclusieve stad. Aanmelden graag via deze link.

 

 

Marnix de Vos lid Kwaliteitsteam Spoorzone Zwolle

De Spoorzone in Zwolle is de grootste ontwikkellocatie van de stad en zal transformeren tot een levendige stadswijk. Het ontwikkelkader voor het NOVI gebied Spoorzone is vastgesteld door college en gemeenteraad. Om de ontwikkelingen te overzien heeft de gemeente een kwaliteitsteam samengesteld. Dit team zal de komende jaren initiatiefnemers stimuleren en plannen toetsen op de beoogde samenhang en integrale ruimtelijke kwaliteit. Het kwaliteitsteam bestaat naast Marnix de Vos (stedenbouwkundige) uit Harry Abels (voorzitter, Abels & Partners Architecten), Laura Weeber (Architect, Urbannerdam), Semoira Stomp (burgerlid), Mascha van Damme (monumenten en cultureel erfgoed, Het Oversticht) en Tessa Stahlie (architect, Het Oversticht). Zij worden bijgestaan door Henk Snel van de gemeente Zwolle.
Meer over de spoorzone is te vinden op de website van Zwolle.

Beeld: Spoorzone Zwolle.

 

Duinhal nadert zijn voltooiing

Binnenkort zie je hier vooral grote duinen, maar nu is de omvang van de Duinhal, de grote parkeergarage en de woontorens nog helemaal zichtbaar. Dit betekent het om stad in een duinlandschap te maken. Met zorg maken we hier een landschap en passen we de gebouwen met trots in. De Duinhal wordt de plek waar het duinlandschap naadloos overloopt in een publieke hal met voorzieningen. De Duinhal krijgt grote vensters aan twee kanten, een hoge ruimte met houten kolommen en een open inrichting. Binnenkort kan je moeiteloos vanuit de vallei door de Duinhal naar het strand lopen.

Beeld links: de Duinhal in aanbouw, rechts: impressie Klunder Architecten

 

Nieuwsbrief Alkmaars Kanaal

‘Hier wordt ontwikkeld met aandacht voor het klimaat en natuur in de stad. Je kunt straks van eiland naar eiland wandelen over verschillende bruggen, van woonbuurt naar woonbuurt.’ Zo schetst Bernadette Janssen de toekomst voor Viaanse Molen in de laatste nieuwsbrief van het Alkmaars Kanaal. Lees de nieuwsbrief hier.

 

Hilde Blank pleit voor een ministerie Omgevingskwaliteit

Hilde Blank pleit voor een ministerie Omgevingskwaliteit waar waarden als kunst en cultuur, landschap, openbare ruimte meer centraal staan in de strijd om de ruimte. Dit pleidooi houdt zij in het kader van het afscheid van Ronald Stokkel als ambtenaar van de gemeente Leiden. In zijn afscheid vraagt Ronald aandacht voor kunst in de stadsontwikkeling.

Lees hierover meer in De kunst in stadsontwikkeling.

 

BVR maakt visie op de Stelling van Den Helder

Rond Den Helder liggen stoere maar ook kwetsbare vestingwerken. In opdracht van de gemeente maakt BVR een visie op de toekomst hiervan. Paul Meurs van SteenhuisMeurs zal ons inhoudelijk ondersteunen. Wij maken drie verschillende scenario’s met een bijbehorende erfgoedstrategie. Hiermee gaan we het gesprek aan over de toekomst van de Stelling met de inwoners en betrokken partijen van Den Helder. Op basis daarvan formuleren we een krachtig toekomstperspectief.

meer info: Bart Bomas